Login
Blog accountants

Fiscale voordelen als je een laadpaal installeert

Voor bedrijven én particulieren met elektrisch vervoer
Accountants | 08 december 2021 | Geschreven door Els Vanderhaegen

Vanaf 2026 zijn enkel elektrische of emissievrije bedrijfswagens 100% fiscaal aftrekbaar. Om de overgang naar koolstofvrij te faciliteren, verbindt de overheid nu ook fiscale voordelen aan de installatie van laadpalen.

Fiscale voordelen als je een laadpaal installeert
Ontdek hier alles over de fiscale voordelen van laadpalen Green Deal & ‘Fit for 55’-pakket

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld:

  • Met de zogenaamde Green Deal moet tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderd zijn. Omdat 2030 dichterbij komt, lanceerde de Europese Commissie een twaalftal concrete maatregelen. Het zogenaamde ‘Fit for 55’-pakket.
  • Naast een hele rist andere maatregelen mogen er tegen 2035 geen diesel- en benzinewagens meer verkocht worden. Zelfde regel geldt voor plug-in-hybrides. In 2050 is CO2-neutraal de norm.
Bedrijfswagens tegen 2026 emissievrij

Tot vandaag stimuleert de regering wagens op fossiele brandstof als diesel of benzine nog fiscaal. Op korte termijn komt hier nu verandering in:

  • Om tegemoet te komen aan de ‘Fit for 55’-maatregelen steekt België een tandje bij. Tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens emissievrij zijn.
  • Gevolg: bedrijven worden gestimuleerd om hun wagenpark te vergroenen. Tegen eind 2028 wordt de fiscale aftrekbaarheid van diesel- en benzinewagens progressief afgebouwd.
Laadpalen fiscaal voordelig

Als voertuigen emissievrij moeten zijn, dan heeft ook de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uitbreiding nodig .

Thuis of op het werk de bedrijfswagen opladen wordt straks de norm. En dat wil Vincent Van Peteghem, de minister van Financiën, voortaan fiscaal stimuleren.

Laadpalen voor bedrijven

Bedrijven kunnen de investering in een laadpaal tussen 01 september 2021 en einde 2022 voor 200% fiscaal aftrekken én bovendien versneld afschrijven.

Tussen 2023 en 31 augustus 2024 is dat nog 150%. Voorwaarde is wel dat de infrastructuur toegankelijk is voor derden.

Laadpalen voor particulieren

Particulieren die tussen 01 september 2021 en einde 2022 thuis een laadpaal installeren, krijgen aanvankelijk een forse belastingaftrek, tot 45%. In 2023 is dat nog 30%. Met de jaren neemt deze fiscale stimulans af. 

Vergroening wagenpark kleurt de toekomst

Als je klanten willen bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot, dan ligt de vergroening van je wagenpark voor de hand.

Niet alleen faciliteert de overheid dat met subsidies op de infrastructuur en andere maatregelen zoals het mobiliteitsbudget, anderzijds zullen bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zijn, vanaf 2026 niet langer aftrekbaar zijn. Wacht dus niet te lang en investeer vandaag nog in de elektrificatie van je wagenpark.

Meer info over het fiscale voordeel van laadpalen? Contacteer ons