Login
Blog accountants

Boekhouder 2.0: via digitalisering van cijferaar naar coach

Accountants | 12 november 2020 | Geschreven door Bénédicte Ancia

“De toekomst van een accountant of boekhouder is onzeker”. Onzeker? Anders misschien. De huidige pandemie treft ons allemaal en dwingt ons om onze manier van werken te herzien. Digitalisering had al een impact op uw beroep. Vandaag profileert ze zich meer dan ooit als een opportuniteit.

Boekhouder 2.0: via digitalisering van cijferaar naar coach

In dit artikel leert u meer over de digitalisering van de boekhouding

De nieuwe rol van de boekhouder

De digitalisering van de boekhouding biedt heel wat voordelen. Dat staat buiten kijf. Steeds slimmere softwarepakketten nemen repetitief en tijdrovend werk uit handen (e-factuur, elektronische loonbrieven, digitale archivering van documenten …). En toch is de drempel voor heel wat boekhouders nog hoog. Voornamelijk omdat ze vrezen dat het hen overbodig maakt.

Niets is minder waar. Uw functie wint zelfs aan belang. Dankzij de automatisering van bepaalde boekhoudkundige processen wint u tijd die u kunt besteden aan specialisatie. Op basis van die nieuwe kennis geeft u uw klanten advies en bent u in staat hen nog beter te helpen bij complexere vraagstukken.

Advies, expertise en vaardigheden

Vroeger was een boekhouder iemand die verschillende documenten centraliseerde en de boekhouding van zijn klanten beheerde.

Vandaag zijn de meeste taken gelinkt aan de boekhoudkundige gegevens geautomatiseerd. Maar er komen wel andere vaardigheden bij kijken. Uw strategische visie wordt steeds belangrijker. Dankzij de digitalisering van de boekhoudkundige gegevens van uw klant beschikt u immers over analyses en geautomatiseerde dashboards. Dit maakt het bepalen van een strategie op lange termijn mogelijk. Wat nog? Met al deze info bent u echt in staat om uw klanten bij te staan bij belangrijke beslissingen. Over investeringen bijvoorbeeld of het verder ontwikkelen van hun activiteiten.

Kortom, als boekhouder 2.0, maakt u het verschil dankzij uw strategisch advies, uw diepgaande expertise en uw vaardigheden.

Het belang van data

Hoe u het ook draait of keert, de overstap naar digitaal is onvermijdelijk. Neem nu de nieuwe privacywetgeving, de GDPR: deze verplicht u om op een andere manier met gegevens om te gaan. Bedrijfsdata en persoonlijke gegevens moet u op een veilige plek bewaren.

U beschikt over heel wat waardevolle gegevens en dat maakt van u een onmisbare schakel in het geheel. Met analyses, prognoses en inzichten ondersteunt u uw klanten bij het uitstippelen van hun langetermijnstrategie. Met de juiste software zijn immers alle processen met elkaar verbonden. Zo krijgt u niet alleen zicht op de bankgegevens, maar ook op de gegevens van de afdelingen IT, marketing en HR ...

Kortom, als coach heeft u een 360°-view op de onderneming van uw klanten. U hebt dus alle gegevens in handen om uw klanten te helpen en hen zo een financiële stabiliteit te garanderen.

De nieuwe verwachtingen van uw klanten

Het profiel van uw klanten (ondernemers, kmo’s of grote ondernemingen) is veranderd. Ze zijn meer geconnecteerd en ze verwachten ook meer dan vroeger.

Uw klanten vragen om bijkomende diensten, zoals fiscaal, sociaal of juridisch advies. Met deze adviserende en begeleidende taken biedt u hen pas echt toegevoegde waarde.

Zelfstandigen willen ook zelf en in realtime de belangrijkste informatie voor de goede werking van hun bedrijf opvolgen: hun banksaldo, de openstaande bedragen van klanten, de opvolging van hun cashflow ... Dankzij de digitale innovaties is dit nu mogelijk. Uw rol? De opvolging en de interpretatie van deze cijfers voor uw klanten. En dat versterkt opnieuw uw relatie.

De impact van COVID-19 op uw rol

Als gevolg van de gezondheidscrisis door COVID-19 moet het beroep van boekhouder zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de digitalisering van gegevens en nieuwe taken bij uw klanten. Dit betekent ook dat uw relatie met uw klanten wijzigt.

Diensten zoals kasstroomoverzichten of het opstellen van een dossier voor een steunaanvraag – in normale tijden vrij uitzonderlijk – worden vandaag tijdens de crisis veel vaker gevraagd.

De meesten onder u zullen deze diensten ook buiten de crisisperiode blijven aanbieden. Benut deze situatie. Evalueer de veranderde behoeften en vragen van uw klanten. Waarom? Omdat u zo uw aanbod nog beter kunt afstemmen op nieuwe noden.

Dreigingen als gevolg van de crisis – zoals cashflowproblemen, druk op de erelonen en concurrentie tussen kantoren – zullen toenemen. Probeer voortaan om de continuïteit van de activiteiten van uw klanten te ondersteunen. Varieer uw aanbod en probeer op die manier een oplossing te vinden voor deze dreigingen.

Bekijk deze crisis als een opportuniteit om uw aanbod aan te passen en uw diensten af te stemmen op klanten met nieuwe behoeften. Op die manier onderscheidt u zich als kantoor en blijft u evolueren.

De boekhouder 2.0 is een adviseur

De sector van de boekhouding is in volle verandering. Als professional zult u het beroep anders moeten invullen. De technologie versnelt en vereenvoudigt immers heel wat taken. Is uw rol dan uitgespeeld? Neen. Met de juiste digitale tools maakt u net het verschil, want u kunt alle gegevens van uw klanten onmiddellijk interpreteren. Daarin schuilt uw expertise. In de toekomst zal uw  proactieve en adviserende rol gewaardeerd worden.

Het beheer van uw klanten vereenvoudigen? Dat kan!

Maak kennis met Visio 360. De geïntegreerde beheerstool voor boekhouders die u een 360°-view over uw klantenportefeuille biedt.

Ontdek in video de voordelen van deze tool