Menu
Arbeidsongevallen

Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Een geïntegreerde oplossing voor de werkgever en de werknemer

Een werknemer kan slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Als werkgever bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers af te sluiten. Met deze verzekering dekt u zichzelf in tegen risico’s en kunt u met onze online tools de aangiftes en andere wettelijke verplichtingen gemakkelijk uitvoeren.
 

Contactez-nous
Uw voordelen
  • Het risico-onderzoek is gratis
  • U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week gebruik maken van gratis assistentie bij een ongeval
  • U kunt uw dossiers online beheren en de ongevallen aangeven via onze e-tool
Werking

Waarom zou u zich inschrijven?

In België bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel af te sluiten vóór de aanvang van de tewerkstelling en om een arbeidsongeval uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ongeval aan te geven. Als u geen verzekering afsluit, moet u een bijdrage betalen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen, deze bijdrage is geen verzekering maar een boete die verschuldigd blijft tot u een verzekering afgesloten heeft. Naast deze boete zal het Fonds voor Arbeidsongevallen bovendien alle uitgekeerde vergoedingen aan het slachtoffer bij u recupereren.
Dekking

Tegen welke risico’s bent u verzekerd?

De wettelijke arbeidsongevallenverzekering dekt lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door ongevallen die gebeuren tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de normale weg naar en van het werk. Deze verzekering beschermt uw medewerkers maar beperkt. Vaak dreigen ze bij een ongeval een flink deel van hun inkomen te verliezen.

Zorg voor een bijkomende bescherming van uw medewerkers met de verzekeringen “Aanvullende Wet” en “Privé Leven”. Deze extralegale voordelen worden bijzonder gewaardeerd én kunnen u een hoop extra kosten besparen.

Voor hoeveel zijn uw medewerkers verzekerd?

De vergoeding die slachtoffers van een arbeidsongeval krijgen is afhankelijk van hun loon. Het begrip “basisloon” speelt hier een belangrijke rol, de wet bepaalt namelijk een minimum en maximum voor dit basisloon. Ook de ernst van de verwondingen is van belang.
Voorbeeld
Een medewerker van 40 jaar, raakt gewond bij een ongeval op weg naar het werk. Hij verdient jaarlijks 55.000 euro bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.
 
Tussenkomst voor uw medewerker:
Aangezien het loon van de medewerker hoger is dan het wettelijke plafond van 42.270,08 euro wordt zijn vergoeding berekend op basis van dit plafond.
 
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 30 dagen:
42.270,08 euro x 90% / 365 = 104,23 euro x 30 dagen = 3.126,90 euro
 
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%:
42.270,08 euro x 100% = 42.270,08 euro op jaarbasis of 3.522,51 euro per maand. Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.
 
Bij overlijden:
De weduwe ontvangt 42.270,08 euro x 30% = 12.681,02 euro op jaarbasis of 1.056,75 euro per maand. Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op of bekijk onze brochure.
Dit zou u ook kunnen interesseren: