Menu
Bescherm uw medewerkers tegen ongevallen

Ongevallenverzekering Privéleven

Een verzekering die uw personeel dekt tegen privéongevallen.

Jaarlijks vinden er veel ongevallen buiten het werk of buiten de weg van en naar het werk plaats. Met deze aanvullende verzekering biedt u uw medewerkers bescherming bij arbeidsongeschiktheid te wijten aan een ongeval in hun privéleven.

Contacteer ons
Ongevallenverzekering Privéleven
Voordelen voor de werknemer
  • De letsels die het gevolg zijn van een privé-ongeval worden gedekt.
  • Na een ongeval ontvangt de werknemer snel een vergoeding.
Voordelen voor de werkgever
  • Er zijn geen discussies meer over de aard van het ongeval (een privé- of een arbeidsongeval)
  • De premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar
Werking

Waarom zou u zich inschrijven voor de ongevallenverzekering “privé-leven”?

De ongevallenverzekering “Privé-Leven” beschermt het inkomen van uw medewerkers wanneer ze door een privé-ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of overlijden.
 
Wanneer keert de verzekering geld uit?
·       In geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
·       In geval van overlijden
 
Wat wordt er verzekerd?
·       De medische kosten
·       Hulp voor verzekerden
 
Om werkelijk te kunnen profiteren van deze verzekering dient het ongeval behoorlijke gevolgen te hebben of er dient sprake te zijn van een overlijden.
 
Ontdek ook de Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen.
Voorbeeld
Uw medewerker (40 jaar) valt thuis van de trap en is daardoor arbeidsongeschikt. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen. Hij verdient jaarlijks 55.000 euro.
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
De eerste 30 dagen ontvangt hij zijn gewaarborgd loon. Vanaf de 31ste dag betaalt Securex een dagvergoeding van 135,62 euro.
(55.000 euro x 90%) / 365 = 135,62 euro
 
Van dit bedrag moet nog de tussenkomst van het ziekenfonds worden afgetrokken.
 
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid:
De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor iemand van 40 jaar die voor 50% arbeidsongeschikt blijft, betekent dit:
(55.000 euro x 50% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206) = 457.066,50 euro
 
Bij overlijden
De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit: (55.000 euro x 30% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206) = 274.239,90* euro op basis van de leeftijd van de begunstigde.
 
Vergoedingen op basis van een veelvoud van de jaarwedde. Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van de gekozen veelvouden. 
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering heeft een verplicht karakter. Zij beschermt uw werknemers tegen arbeidsongevallen.
 

Meer info
Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

Verzeker uw werknemers van een bijkomende financiële dekking in geval van een arbeidsongeval.

Meer info