Menu
Blog Ondernemers

Bent u optimaal verzekerd? Doe de test!

Ondernemers | 13 september 2018 | Geschreven door Dieter Meijer

Als zelfstandige doet u er goed aan zich te beschermen. Want ziekte of een ongeval kan uw onderneming zuur opbreken. Bent u voldoende verzekerd en overal op voorbereid? Doe nú de test!

Bent u optimaal verzekerd? Doe de test!

Om te weten of u goed verzekerd bent, gelieve onderstaande vragen te beantwoorden met "ja" of "neen". Op het einde van het artikel vindt u hoe u uw resultaten best berekent.

STAP 1: BESCHERM UZELF EN UW FAMILIE

Denk er in eerste instantie aan uzelf en uw familie te beschermen. Daarvoor bestaan er verschillende soorten verzekeringen.

Dacht u er al aan om…

      1. …voortaan bijdragen te betalen voor het aanvullend pensioen?

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt amper €900 per maand – onvoldoende om uw huidige levensstijl na uw loopbaan voort te zetten. Met het aanvullend pensioen bouwt u een extra spaarpotje op.

      2. …uw familie financieel te beschermen als u er niet meer bent?

Als u overlijdt, ontvangt uw familie een wettelijke uitkering van gemiddeld €475 per maand. Dat bedrag volstaat lang niet om de dagelijkse uitgaven te dekken.

      3. …uzelf een inkomen te garanderen in geval van arbeidsongeschiktheid?

Kunt u als zelfstandige niet werken door ziekte of een ongeval? Dan krijgt u de eerste vijftien dagen niets. En het bedrag dat het RIZIV u daarna uitkeert, is heel beperkt. Gelukkig kunt u uzelf een inkomen garanderen tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

STAP 2: BESCHERM UW BEDRIJF

Uw onderneming is net zo kwetsbaar als uzelf. Als er zich iets onverwachts voordoet in uw sector, of er overkomt u iets, dan kan uw onderneming in grote moeilijkheden komen of zelfs failliet gaan. Uw onderneming indekken, is dus geen overbodige luxe!

Dacht u er al aan om...

      4. …de omzet van uw onderneming te beschermen bij arbeidsongeschiktheid?

U kunt de omzet van uw onderneming beschermen als u niet kunt werken. Zo blijft u moeiteloos uw kosten betalen tijdens uw ongeschiktheid.

      5. ...uw onderneming te beschermen bij een fiscale controle?

Veel ondernemingen krijgen vroeg of laat te maken met fiscale controles. Dit kan soms handenvol geld kosten. Geen nood: de fiscale verzekering dekt de juridische kosten en de erelonen van uw advocaat.

      6. ...uw onderneming te beschermen bij een geschil met een medewerker?

Als u éen of meer mensen tewerkstelt, biedt de rechtsbijstandsverzekering dekking bij een eventueel geschil. Zo’n verzekering geldt ook voor ex-werknemers.

STAP 3: BESCHERM UW MEDEWERKERS

Zodra u personeel  tewerkstelt, moet u met heel wat dingen rekening houden.

Dacht u er al aan om…

      7. ...uw medewerkers te beschermen tegen arbeidsongevallen?

Als werkgever bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, nog vóór u uw eerste medewerker in dienst neemt.

      8. ...een aanvullend pensioen toe te kennen aan uw medewerkers?

Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn op de competitieve arbeidsmarkt en uw ervaren medewerkers binden aan uw onderneming? Bied hen dan extralegale voordelen zoals een groepsverzekering aan. Zo bouwen uw medewerkers een extra pensioenkapitaal op.

Er bestaan nog een aantal andere verzekeringen die uw werknemers beschermen, als aanvulling op de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Werp, vooraleer u te weten komt of u correct verzekerd bent, een blik op onderstaande infografie. Hiermee kunt u opnieuw alle sleutelfases doorlopen om na te gaan of u correct verzekerd bent!

BEREKEN NU UW SCORE!

Als u geen werknemers in dienst heeft, bereken uw resultaten op basis van de eerste 5 vragen.

Als u werknemers in dienst heeft, bereken uw resultaten op basis van de 8 vragen.

  • Uw score bedraagt minimum 4/5 (zonder werknemers) OF minimum 6/8 (met werknemers).

Gefeliciteerd! U bent voldoende verzekerd! U hebt er (bijna) alles aan gedaan om uzelf en uw familie, uw onderneming en uw werknemers veilig te stellen.

  • Uw score bedraagt 3/5 (zonder werknemers) OF tussen 3 en 5/8 (met werknemers).

Het is een goed begin! U bent voor de helft verzekerd. Zet uw inspanningen voort om problemen te voorkomen.

  • Uw score bedraagt maximaal 2/5 (zonder werknemers) OF maximaal 2/8 (met werknemers).

Beter laat dan nooit! Denk eraan dat u zonder verzekeringen als zelfstandige grote risico’s loopt. Uw wettelijke pensioen is ontoereikend, en een ongeluk schuilt in een klein hoekje

Overtuigd van het belang van verzekeringen? Graag professioneel advies hierover? Vul dan ons online formulier in. Onze experten lichten de materie toe en houden daarbij rekening met uw specifieke situatie.

1 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Mark De Hertogh 26 sep 2018

Juist verzekeren is veel meer dan dat, correcte waardebepalingen bij gebouwen, bedrijfschadeverzekering, rechtsbijstandverzekeringen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken , toch kennen veel KMO's ze nog niet.

Geef een reactie