Menu
Blog Werkgevers

Absenteïsme: risicoprofielen

Werkgevers | 18 september 2018 | Geschreven door Heidi Verlinden

Ieder bedrijf strijdt met absenteïsme, maar welke medewerkers riskeren het meest afwezig te zijn ? Laten we dit nader bekijken voor KMO's en grote ondernemingen.

Absenteïsme: risicoprofielen

In de KMO’s

We merken dat microbedrijven (<10 werknemers) meestal te maken hebben met“presenteïsme”: de werknemers melden zich zelden ziek en ze werken liever door dan thuis te blijven.

In tegenstelling tot de groeiende kmo’s waar we een evolutie naar een absenteïsmecultuur zien.

Wat zijn de hoofdredenen voor het stijgend aantal lange afwezigheden in de kmo’s ?

Vergrijzing van de werknemers

Het percentage 55-plussers is even hoog en groeit evenveel in kmo’s als in grote bedrijven. Het typisch langdurige absenteïsme in kmo’s zorgt er ook voor een stijging van het lange ziektepercentage.


 

Persoonlijke en professionele chronische stress

Ook kleine organisaties kampen met toenemende stress. Het aantal burn-outgevallen stijgt, waardoor er meer lange afwezigheden zijn.


 

Sedentaire levensstijl

Steeds meer werknemers zitten te veel en bewegen te weinig. En dat leidt tot locomotorische en andere medische problemen, zoals rugpijn. Ook in kmo’s. Bovendien beschikken kmo’s over een kleiner budget voor ergonomische middelen, zoals aanpasbare bureaus en stoelen. Ze bieden ook weinig sportmogelijkheden aan.
 
In de grote ondernemingen
Grote ondernemingen kampen met de hoogste absenteïsmecijfers op de markt. Vanaf 500 werknemers is het ziektepercentage dubbel zo hoog als in de microbedrijven. Vooral de lange afwezigheden vormen een uitdaging voor grotere bedrijven, maar ook de middellange, korte en frequente afwezigheden. Wat zijn de oorzaken hiervan ?
 


Psychische en locomotorische problemenGrote ondernemingen tellen meer werknemers met een hoge werkdruk en met een slechte jobkwaliteit.

Dit komt voort uit verschillende elementen:

  • Het uitvoeren van fysiek zwaar werk, dat repetitief en risicovol is

  • Meer complexe en onvoorspelbare taken

  • Hogere flexibiliteitseisen

  • Organisatieverandering

Hierdoor ondervinden werknemers in grote ondernemingen meer psychische vermoeidheid en is er een hoger risico op burn-out.

Motivatieproblemen

Een gebrek aan autonomie en motivatie ligt vaak aan de oorsprong van werkstress in grote ondernemingen. Deze tellen meer werknemers met te weinig autonomie in hun job. 
  • Werknemers werken meer omdat anderen dit van hen verwachten of uit schuldgevoel
  • Hoe groter de onderneming, hoe meer eentonig, gestandaardiseerd en gereglementeerd werk
Zonder deugdelijk HR-beleid ontbreekt vaak het ABC voor een motiverende job (autonomie, verbondenheid, competentie). Jobs lijken daardoor minder zinvol en minder motiverend. Gevolg: werknemers melden zich gemakkelijker ziek.
 

Onze tipsLees onze tips om absenteïsme te verlagen in kmo’s en in grote ondernemingen.

Voor meer informatie over absenteïsme in 2017, lees onze White Paper en bekijk de infografiek die dit thema samenvat in cijfers.

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie