Ik wil graag een simulatie op basis van:

de totale kost voor de werkgever
het brutobedrag toegekend aan de werknemer
Bedrag :