Zelfstandige
 
 
 

Securex Life Select One

Securex Life Select One is een tak 23-levensverzekering van de Vereniging voor Onderlinge Verzekering Securex Leven.

Dit product biedt op eindvervaldag (na 10 jaar) een mogelijke meerwaarde die gelijk is aan 102,5% van de positieve gemiddelde prestatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe30® index. Deze meerwaarde komt bovenop de minimale terugbetaling van 100% van de nettopremie*.

Als polishouder hebt u het recht op de terugbetaling van uw nettopremie op de eindvervaldag van de levensverzekeringspolis, behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever van de onderliggende obligatie (Société Générale). Er is geen roerende voorheffing op eventuele opbrengsten op eindvervaldag (overeenkomstig de fiscale wetgeving op 01/06/2014 van toepassing in België en onder voorbehoud van latere wijzigingen).

Bij afkoop van het levensverzekeringscontract voor de eindvervaldag, is echter wel roerende voorheffing verschuldigd.

De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2%.

*De nettopremie is gelijk aan de betaalde premie waarvan de taks (2%) en de instapkosten (maximaal 4,50%) zijn afgetrokken.

Documenten