Zelfstandige
 
 
 

Verzekering Lichamelijke Ongevallen


 

Een ongeval is snel gebeurd en de financiële gevolgen ervan zijn voor een zelfstandige vaak niet te overzien. In tegenstelling tot werknemers is uw sociaal statuut immers beperkt: u krijgt geen tussenkomst in de eerste maand van uw ongeschiktheid, uw gezinsleden krijgen geen uitkering als u overlijdt en de dagvergoeding die u krijgt bij langdurige invaliditeit is klein. 

Een bijkomende Verzekering Lichamelijke Ongevallen verzacht de pijn. Uw inkomen wordt 24/24 beschermd. En u bent meteen ook verzekerd bij overlijden en privé-ongevallen.  

Voordelen

  • U bent 24u op 24 en wereldwijd verzekerd voor zowel professionele als privé- ongevallen  (verkeer,  vakantie,…).
  • U kan vanaf de 8ste dag arbeidsongeschiktheid een dagvergoeding in verhouding tot uw inkomen ontvangen.
  • U geniet een dekking in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.
  • Het deel van uw medische kosten dat na de tussenkomst van uw ziekenfonds overblijft wordt tot 3 jaar na het ongeval terugbetaald op basis van het RIZIV tarief.
  • Flexibel: u kan het bedrag van uw vergoeding altijd aanpassen wanneer uw  persoonlijke inkomsten veranderen.
  • De uitkeringen worden niet belast.
  • U kan op elk moment uw polis- en schadedossiers online consulteren via onze e-tool “Mijn Verzekeringen”.