Zelfstandige
 
 
 

Pensioensparen


 

U wil later blijven genieten van het leven?  Dan rekent u best niet te veel op uw wettelijk pensioen, want dat zal meestal niet volstaan om uw levensstandaard aan te houden. U bouwt dus best zelf een extra pensioen op, terwijl u ondertussen geniet van een erg interessant fiscaal voordeel.

Voordelen  

  • U recupereert 30% van uw premie onder de vorm van belastingvermindering.
  • U geniet een gewaarborgde intrestvoet op de gestorte premies, en dit gedurende de volledige duur van uw contract.1
  • Flexibel: u kiest zelf hoeveel u wil sparen en wanneer u wil storten.
  • U kan de fiscale aftrekmogelijkheden van pensioensparen combineren met die van een individuele levensverzekering (schuldsaldoverzekering of andere) of kapitaalaflossingen van een hypothecair krediet om uw belastingvoordeel te maximaliseren.

 1 Toekomstige stortingen genieten de gewaarborgde intrestvoet die op het moment van betaling van kracht zal zijn.