Zelfstandige
 
 
 

Pensioensparen


 

U wil later blijven genieten van het leven?  Dan rekent u best niet te veel op uw wettelijk pensioen, want dat zal meestal niet volstaan om uw levensstandaard aan te houden. U bouwt dus best zelf een extra pensioen op, terwijl u ondertussen geniet van een erg interessant fiscaal voordeel.

Voordelen  

  • Bij een maximale spaarinspanning van € 960, krijgt u 30% van uw premie terug, onder de vorm van een belastingvermindering (in het klassieke fiscale stelsel). Als u tussen € 961 en € 1.230 spaart, recupereert u 25% van uw premie (nieuw fiscaal stelsel).
  • U geniet een gewaarborgde intrestvoet op de gestorte premies, en dit gedurende de volledige duur van uw contract.1
  • Flexibel: u kiest zelf hoeveel u wil sparen en wanneer u wil storten. Wilt u meer dan € 960 sparen, dan zult u een formulier moeten ondertekenen, dat uw keuze bevestigt.
  • U kan de fiscale aftrekmogelijkheden van pensioensparen combineren met die van een individuele levensverzekering (schuldsaldoverzekering of andere) of kapitaalaflossingen van een hypothecair krediet om uw belastingvoordeel te maximaliseren.

 1 Toekomstige stortingen genieten de gewaarborgde intrestvoet die op het moment van betaling van kracht zal zijn.