Zelfstandige
 
 
 

Een gezondheidsverzekering afsluiten

Wie moet zich aansluiten?

Iedere zelfstandige, in hoofd- en bijberoep moet zich aansluiten bij een ziekenfonds.

Wie heeft recht op gezondheidsuitkeringen?

Iedere zelfstandige die zijn sociale bijdragen betaalt, komt in aanmerking voor gezondheidsuitkeringen.

Tot nu toe was de zelfstandige, door de betaling van zijn sociale bijdragen, enkel verzekerd voor de grote risico’s (hospitalisatie, bevallingen, chirurgie, scanner…).

Sinds 1 januari 2008, zijn de kleine risico’s inbegrepen in het sociaal statuut van de zelfstandige. De zelfstandigen genieten nu dezelfde dekking gezondheidszorg als de loontrekkende.

Waarop heb ik recht?

Uw sociale bijdragen openen recht op:

  • Terugbetaling van ziektekosten: raadpleging bij de dokter, geneesmiddelen, opname in het ziekenhuis, heelkundige ingrepen, röntgenfoto’s, ...

  • Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid vanaf de tweede maand. Daarvoor moet u wél de adviserend geneesheer binnen de 28 dagen op de hoogte te brengen.

Moederschapuitkeringen voor de zelfstandige of meewerkende echtgenote die moeder wordt en haar zelfstandige activiteit stopzet gedurende zes weken.

 

U kunt ook van Moederschapshulp via uw Sociaal verzekeringsfonds genieten. Het betreft zelfstandigen die na hun bevalling weer aan de slag gaan op voorwaarde dat alle bijdragen in de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte, correct zijn betaald.
De hoogte van de uitkeringen hangt af van uw gezinssituatie en uw beroepsinkomen. De moederschapshulp bestaat uit 105 dienstencheques waarmee u telkens één uur huishoudelijke hulp koopt.

Voor meer informatie klik hier.