Verzekering voor zelfstandige voor de hele loopbaan

 


Life@Ease, de oplossing op uw maat voor een optimale bescherming

In België is de sociale zekerheid in vele opzichten te beperkt voor een zelfstandige. En de loopbaan van een zelfstandige is vaak bezaaid met risico's die u niet in de hand heeft: ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid…  

Net daarom hebben wij Life@Ease in het leven geroepen. Het betreft een all-in oplossing die u de kans biedt bijdragen te betalen voor uw pensioen, u een gewaarborgd inkomen te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid maar ook over een dekking te beschikken bij overlijden.

Life@Ease past zich tevens aan uw financiële mogelijkheden aan. Onze experts adviseren u een bescherming op maat in functie van het budget dat u hieraan wilt besteden. Zij zullen u ook helpen op het vlak van fiscale optimalisatie.


Documenten: