Zelfstandige
 
 
 
 

De verzekering fiscale controle voor zelfstandigen

Een fiscale controle kan veel geld kosten, vooral wanneer u zelfstandige bent. ARAG en Securex bieden u een verzekering die uw belangen zo goed mogelijk verdedigt en u de beste specialisten bezorgt wanneer u door de administratie gecontroleerd wordt.

Volgens het jaarrapport van de FOD Financiën werden in 2014 liefst 60.275 zelfstandigen gecontroleerd. En werd de totaalomzet opgekrikt met meer dan 800 miljoen euro. In de huidige context mag u er donder op zeggen dát u controle krijgt. De vraag is alleen: wanneer?

Wilt u uw belangen optimaal verdedigen? Omring u dan met de beste fiscale en juridische experts – het liefst zonder dat het u iets kost. Hoe? Met de verzekering fiscale rechtsbijstand van Securex. Ontwikkeld in samenwerking met ARAG, de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Bescherm u nú!

De verzekering dekt onderstaande kosten tot een bovengrens van 20.000 euro per geschil:

  • Uw belangenbehartiging bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen rond uw aangifte.
  • Erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars.
  • Kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.
  • Administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden beschikking door de fiscale administratie, zowel van de directe als de indirecte belastingen.

Voorbeeld:

Naar aanleiding van een fiscale controle, doet een verzekerde zelfstandige beroep op een advocaat en start een gerechtelijke procedure om de verordening van de fiscale administratie aan te vechten Na de uitspraak van het vonnis, deelt de advocaat zijn rekening mee: 6.522 euro aan verschotten en erelonen. ARAG neemt die kosten volledig op zich, want ze bedragen minder dan de bovengrens van 20.000 euro.

Een minimale verzekeringspremie voor een maximale gemoedsrust

Uw jaarpremie kost amper 290 euro. Mooi meegenomen: de verzekering is volledig fiscaal aftrekbaar. Schenk uzelf gemoedsrust!

Voor wie?

Deze verzekering is voorbehouden voor zelfstandigen die zijn aangesloten bij het Sociaal Verzekeringsfonds Securex Integrity.

 

Download de brochure of sluit meteen uw verzekering af online.