Zelfstandige
 
 
 

Sluiting met personeel

U hebt de beslissing genomen: u stopt met werken. Wat gebeurt er met het personeel als de baas ermee stopt? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Ontslag

Sluit u uw zaak en schrapt u ze uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen? Dan is er eigenlijk maar één keuze: uw medewerkers ontslaan. Opgelet: bij elk ontslag hoort een reeks verplichtingen – ook als het om een bedrijfssluiting gaat. U moet bijvoorbeeld werk maken van de verplichte outplacement voor medewerkers ouder dan 45.

Verkoop of overdracht

Wilt u uw medewerkers niet zomaar op straat zetten? Dan is er maar één oplossing: uw bedrijfsactiviteiten lopen verder na de verkoop of overdracht aan een familielid. In dat geval verandert er voor uw personeelsleden niets. Ze krijgen alleen een andere baas!