Zelfstandige
 
 
 

Vergoeding na arbeidsongeschiktheid

Werd u slachtoffer van een ongeval? Lijdt u aan een slepende ziekte? Dan wordt u vroeg of laat misschien arbeidsongeschikt en kunt u onmogelijk uw zelfstandige activiteit voortzetten. Daarom beslist u ermee te stoppen en al uw tijd en energie in uw herstel te steken. Waar hebt u recht op? En wat gebeurt er met uw inkomen?

Wat gebeurt er na een arbeidsongeval?

Wees gerust! De wet voorziet een bescherming voor zelfstandigen die voor lange tijd arbeidsongeschikt zijn.

U valt dus niet van de ene op de andere dag zonder inkomen. U behoudt uw rechten op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen zonder sociale bijdragen te moeten betalen. Hoe? U vraagt aan uw sociaal verzekeringsfonds de gelijkstelling wegens ziekte aan om een ziekte- uitkering te ontvangen.

Voorwaarden voor gewaarborgd loon

Wil u van dit recht genieten? Dan moet u aan een aantal voorwaardenvoldoen om een arbeidsongeschiktheid aan te vragen:

  • U ontvangt geen beroepsinkomsten meer.
  • Er is geen tussenpersoon die de activiteit in uw naam voortzet.
  • U bent minstens voor 66% arbeidsongeschikt.
  • Een adviserend geneesheer heeft de arbeidsongeschiktheid goedgekeurd.

Dan behoudt u al uw sociale rechten. Hebt u een verzekering gewaarborgd inkomen? Die betaalt u een vervangingsinkomen tijdens uw herstel.