Zelfstandige
 
 
 

Hoe kan ik mijn pensioen als zelfstandige aanvragen?

U hebt grondig nagedacht. U bekeek alle oplossingen en uw besluit staat nu vast. Morgen zet u definitief een punt achter uw zelfstandige activiteit. Bij die stopzetting hoort een aantal administratieve formaliteiten. Die moet u binnen de vastgelegde termijnen regelen. Een goede raad: maak een checklist. Dan vergeet u niets.

Uitschrijving bij het ondernemingsloket

Maak een afspraak bij uw ondernemingsloket en regel er de stopzetting van uw onderneming bij de Kruispuntbank vanr Ondernemingen (KBO). U hebt de datum van stopzetting en uw ondernemingsnummer nodig. Opgelet: u moet dit doen tijdens de maand waarin u uw activiteit stopzet.

U kunt uw schrapping in de KBO ook snel en eenvoudig online aanvragen via ons online ondernemingsloket. U hoeft enkel in te loggen via uw e-id of token. Vervolgens kunt u de nodige gegevens voor uw aanvraag registreren en online de betaling regelen. De medewerkers van ons ondernemingsloket brengen uw aanvraag dan zo snel mogelijk in orde!

Aangifte bij het sociaal verzekeringsfonds

U moet de stopzetting van uw activiteit ook binnen de vijftien dagen melden aan uw sociaal verzekeringsfonds. Leg er een officieel bewijs van uw stopzetting neer, bijvoorbeeld de schrapping van uw ondernemingsnummer.

Als u bestuurder bent, kunt u ook een kopie van uw ontslag zoals het in het Belgisch Staatsblad verscheen, afgeven. U moet ook een verklaring van stopzetting van activiteit neerleggen.

Uw sociale bijdragen

Sociale bijdragen zijn niet opsplitsbaar. Concreet? U moet elk begonnen trimester betalen. Er is één uitzondering: het trimester waarin u de pensioenleeftijd bereikt of waarin u vervroegd pensioen neemt, moet u niet meer betalen.