Zelfstandige
 
 
 

Controleer en pas aan

Uw onderneming is in volle evolutie. Uw activiteiten, inkomsten, sociaal statuut zijn dat ook! Ons advies: controleer regelmatig of uw statuut en uw werkmethoden nog aangepast zijn aan uw nieuwe situatie. Voer de aanpassingen door die zich opdringen.

Uw activiteiten en de markt evolueren. Laat dus uw onderneming en uw statuut mee evolueren. Twee vliegen in één klap!