Publieke sector
 
 
 

Verhoog de inzetbaarheid van uw medewerkers

De gemiddelde leeftijd van de werknemer neemt toe. Tegelijkertijd stijgt ook de schaarste op de arbeidsmarkt. In die context is een integraal beleid van gezondheidsbevordering onontbeerlijk. Het is dé strategie bij uitstek om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren.

Securex biedt ook deze oplossingen voor fittere, gezondere en gelukkigere medewerkers:

Integraal gezondheidsbeleid draagt namelijk bij tot:

  • een verhoogde productiviteit
  • een afname van het absenteïsme
  • een toename van engagement en motivatie
  • een verlenging van de beroepsloopbaan

Vier domeinen

  FMEZ_000016871764 nl 

 

Securex Health & Safety helpt u bij de implementatie van een integraal gezondheidsbeleid dat enerzijds inspeelt op organisatiekenmerken die de gezondheid van de medewerker beïnvloeden,  en anderzijds op de individuele gezondheid van de medewerker, met aandacht voor gedragsmatige aspecten en levensstijl.

 In onze visie besteden we aandacht aan zowel het fysieke (voeding, beweging, werkomgeving…) en het mentale welzijn (stressbeleving, herstelbehoefte, …), als aan de emotionele gezondheid (leiderschap, carrièrepad, …) en de zingeving (mobiliteit, lerende organisatie,…).  

Zes stappen

Kenmerkend voor onze aanpak is procesmatig werken in zes stappen in co-creatie met uw organisatie:

  1. Visie: begrip en inzicht in gezondheidsbeleid, draagvlak in de organisatie, projectorganisatie
  2. Nulmeting: gezondheidsaudit met individuele en collectieve output
  3. Doelstelling: afbakening van het project en bepaling van de stuurgroep
  4. Actieplan: planning, uitwerking, communicatie, resources
  5. Implementatie: opvolging van de realisaties en bijsturing
  6. Evaluatie: feedback en lessons learned

Dit integraal gezondheidsbeleid neemt meer en meer een prioritaire plaats in bij een proactief duurzaam personeelsbeleid. Bovendien ondersteunt dit de groei van het positief imago van de organisatie, dat zich profileert als een zorgzame werkgever. Dit Employer Branding – effect zal er naast alle andere voordelen ook toe bijdragen dat het gemakkelijker wordt om talent aan te trekken en te behouden.