Publieke sector
 
 
 

Maak van veilig gedrag een gewoonte

Kent u de hoofdoorzaak van arbeidsongevallen? Het is niet een defect werktuig of een versleten toestel. Wel het onveilige gedrag van medewerkers. Liefst acht ongevallen op tien zijn vermijdbaar: door uw werknemers meer aandacht te doen besteden aan hun eigen veiligheid.
Securex ontwikkelde programma’s rond behaviour based safety die uw mensen helpen om zich veiliger te gedragen op de werkvloer.

Gedragsverandering in zes stappen

Securex brengt het risicogedrag in kaart, neemt het weg én vermijdt het in de toekomst.

  • Bepaal uw visie – Wat wilt u precies bereiken? Een vermindering van ongevallen in harde cijfers? Een hogere inzetbaarheid van uw medewerkers? Of bepaalde gedragingen bannen? Uw visiekeuze bepaalt de focus van veiligheidsbeleid.
  • Creëer een draagvlak – Zet alle sleutelfiguren in uw organisatie op dezelfde lijn. Teken samen met directie, leidinggevenden en het CPBW uw visie uit en maak hen warm voor het project.
  • Analyseer het gevaar – Gebruik uw eigen checklists of onze gespecialiseerde modellen om onveilige situaties en gedragingen op te sporen. Zoek de échte oorzaken van onveilig gedrag en formuleer gepaste antwoorden. Uw rapport moet actiepunten en prioriteiten vastleggen.
  • Train uw leidinggevenden – Leid uw sleutelfiguren op om ongewenst gedrag te bannen. Leer hen hoe ze werknemers bewustmaken van gevaarlijk gedrag en breng hen gesprekstechnieken bij.
  • Voer uw actieplan uit – Volg de prioriteiten en werkpunten strikt op en doe uw leidinggevenden hun gedragsveranderende taak opnemen. Gebruik duidelijke gedragscodes en veiligheidskwartiertjes als nuttige instrumenten.
  • Evalueer voortdurend – Hou de vinger aan de pols bij uw leidinggevenden en uw medewerkers. Onze zesmaandelijkse audit vertelt u waar uw beleid scoort en waar het bijsturing nodig heeft.

Benieuwd naar onze impact op het gedrag van uw mensen?
Schakel Securex in voor behaviour based safety