Publieke sector
 
 
 

Gespecialiseerd advies bij bijzondere risico's

Niet alle risicovolle omstandigheden staan uitvoerig beschreven in de wet. Nochtans weten we uit ervaring dat specifieke risico’s bijna overal voorkomen en om een gerichte veiligheidsaanpak vragen.

Bijzondere risico’s verkleinen

Securex tekent voor u graag een veiligheidsplan uit voor de bescherming van úw werknemers – en dat tegen specifieke risico’s in uw gebouwen.

  • Besloten ruimtes – Spoorwegcontainers, voorraadreservoirs, rioleringen, ... alle werkomgevingen die alleen via een smalle opening of een mangat bereikbaar zijn, houden een risico in. Securex tekent samen met u de toegangsprocedures voor deze ruimtes uit. We leiden uw medewerkers en veiligheidsteams op en adviseren u over detectoren en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Asbest – Denkt u dat uw plafonds en muren indertijd met asbest geïsoleerd werden? Laat onze gespecialiseerde adviseurs de onzekerheid wegnemen. We inventariseren uw gebouw, analyseren stalen asbest en tekenen een beheersprogramma uit.
  • Brand – De gevolgen van een brand zijn vaak desastreus: zware verwondingen, trauma, financiële drama’s. Securex helpt u om de oorzaken en de gevolgen van brand in uw organisatie onder controle te krijgen. Via een gerichte analyse en een slim preventieplan vermijdt u dramatische brandongelukken.
  • Explosieve omgevingen – Securex analyseert alle explosierisico’s bij het gebruik van bepaalde arbeidsmiddelen in gevoelige omgevingen. We maken veiligheidsinstructies, stellen een explosieveiligheidsdocument op en trainen uw medewerkers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

U kunt veel onheil vermijden door een correct en consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door uw mensen. Securex zorgt voor een lijst met geschikte middelen, stelt instructies op en traint uw medewerkers in correct gebruik.

Bescherm uw medewerkers tegen grote en kleine risico’s op het werk.
Vraag raad aan Securex