Publieke sector
 
 
 

Technisch toezicht: verregaande risicobeheersing

Het is uw taak om de werkomgeving van uw mensen veiliger te maken. Dat kan met technische ingrepen en veiligheidsmateriaal. Maar die ingrepen werken pas als de medewerkers ze daadwerkelijk toepassen en steeds het juiste materiaal gebruiken. Daarom richt Securex zich niet alleen op opleidingen en voorschriften maar op het blijvende gedrag van de medewerker.
Securex helpt u een technisch veiligheidsbeleid af te stellen in volgende disciplines:

Globale aanpak

Een Securex-interventie op vlak van technische risicobeheersing is nooit een eenmalige actie. We ijveren resoluut voor permanente verandering. Die bereiken we via een stapsgewijze aanpak:

  1. Analyse – Hoe zien uw werkposten er vandaag uit? Waar liggen de risico’s precies?
  2. Verbetervoorstellen – Welke ingrepen maken uw werkposten onmiddellijk veiliger?
  3. Implementatie – Hoe verandert u de processen in uw organisatie het beste?
  4. Bewustmaking – Hoe zorgt u ervoor dat die ingrepen effectief én blijvend worden toegepast

Maak uw organisatie vandaag nog veiliger.
Neem contact op met Securex