Publieke sector
 
 
 

Stress en burn-out voorkomen

Een burn-out wijst op een structureel onevenwicht tussen de draagkracht van een medewerker en de last die zijn arbeidssituatie hem oplegt. Securex biedt u oplossingen voor alle spanningsklachten, op alle niveaus: medewerker, leidinggevende én organisatie. Bovendien helpen we uw mensen om stress of een burn-out te voorkomen, of te trotseren.

 

Aanpak van alfa tot omega

Stress of een burn-out voorkomen of aanpakken? De geïntegreerde totaaloplossing van Securex is flexibel en bestaat uit verschillende modules. Die afzonderlijk of in combinatie beschikbaar zijn. Ze bouwen voort op ons model voor duurzame inzetbaarheid en het Stress Continuüm. En werken in op alle stressklachten die in een burn-out voorkomen.

*Audit

 1. kwalitatief
  1. individuele gesprekken met medewerkers (met inbreng van alle betrokken partijen), die onder meer peilen naar aanwezige stressklachten
  2. sessies rond oorzakenanalyses en verbetervoorstellen
 2. kwantitatief
  1. screening WelzijnsWijzer en psychosociale risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)
  2. stressenquête: onlinestressmetingen, volgens de noden van uw organisatie en evaluatie van het stressniveau in uw organisatie, op basis van energiebronnen, energievreters en stressklachten

*Visiebepaling en actieplan

 1. Visiebepaling: samen met uw projectteam – en met begeleiding van een Securex-expert – ontwikkelt u een uniforme visie op stress, stressklachten en burn-outs, gedeeld door alle medewerkers en het management. Een visie die uitmondt in een reeks strategische doelstellingen.
 2. Actieplan: uw noden, uw beleid en doelstellingen worden concrete maatregelen om op korte of (middel)lange termijn stress of een burn-out te voorkomen en aan te pakken. Het actieplan komt tot stand tijdens een workshop. U hebt daarbij de keuze uit verschillende Securex-oplossingen.

*Sensibilisatie

 • voor leidinggevenden – interactieve opleiding en workshops.
 • voor medewerkers campagne met brochures en affiches, en infosessies.

*Medische evaluatie en individuele bewustmaking

 1. Aanpak voor de ‘aanwezige’ medewerker met stress
  1. medisch onderzoek: de arbeidsgeneesheer licht aan de medewerker toe waar die zich bevindt op het Stress Continuüm. Afhankelijk van de situatie stelt hij samen met de medewerker een actieplan op om erger – bijvoorbeeld een burn-out – te voorkomen.
  2. individuele bewustmaking: een psycholoog bespreekt stressklachten of burn-outs met de medewerker, en geeft hem doelgericht advies. Bijvoorbeeld om een Employee Assistance Program (EAP) te volgen, of om een mindfulness-training bij te wonen.
 2. Aanpak voor de medewerker met een burn-out
  Een medewerker met een burn-out heeft een gedegen begeleiding en follow-up nodig. Zodat hij in de kortst mogelijke tijd terugkeert naar de werkvloer, zich opnieuw thuis voelt in zijn werkomgeving, en beter omgaat met zijn stressklachten. Ook als hij nog aan de slag is. Uw leidinggevende, een re-integratiecoördinator en/of een verpleegkundige spelen een cruciale rol. Mogelijke oplossingen zijn:
  -      een proactieve benadering door uw leidinggevende (om stress of een burn-out te voorkomen)
  -      een training voor uw leidinggevenden en HR-mensen
  -      een telefonische follow-up van de afwezigheid door een verpleegkundige
  -      een medische controle bij afwezigheden door stressklachten
  -      een traject vanuit de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

-> Welke module(s) u ook kiest, Securex biedt een permanente monitoring.

 

Burn-outs voorkomen en stressklachten aanpakken? Een noodzaak!

Stressklachten vormen een ernstige uitdaging voor elke organisatie. Een daadkrachtige aanpak is nodig om stress of een burn-out te voorkomen, en te vermijden dat uw mensen uitvallen. Uw situatie bespreken met een expert? Contacteer Securex!