Publieke sector
 
 
 

Bescherm uw medewerkers tegen geweld

Geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, ... mobbing is zonder twijfel het moeilijkst te bestrijden psychosociaal probleem op de werkvloer. Terwijl het vaak de meeste en zwaarste gevolgen met zich meebrengt.

Voor Securex is de strijd tegen mobbing een absolute prioriteit. We ontwikkelden een reeks hulpmiddelen en opleidingen volgens de bepalingen van de ‘pestwet’ van 2002, en helpen uw organisatie om te werken aan een preventief pestbeleid.

Infosessies: doorbreek het taboe

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een groot taboe. Bovendien schatten veel medewerkers de gevolgen van dergelijk gedrag onjuist in. En kent niet iedereen de maatschappelijk aanvaarde grenzen.

De Securex preventieadviseur psychosociaal welzijn schetst tijdens een informatiemiddag het wettelijke kader en geeft verduidelijkende praktijkvoorbeelden. Hij wijst ook op de gevolgen en de mogelijke klachtenprocedure. Zo is uw personeel veel beter op de hoogte van de implicaties van mobbing.

Informatie, documenten en gebruiksklare modellen

Securex heeft een rijke bron van informatie, documentatie en gebruiksklare modellen over mobbing en pestgedrag op het werk. Een kleine greep uit ons aanbod:

 • een presentatie met de vereenvoudigde wetgeving voor interne opleiding;
 • een standaardpreventieplan psychosociale aspecten;
 • een voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement;
 • een model voor een klachtenformulier en -dossier;

Opvang, bemiddeling en advies bij pestgedrag

De wet omtrent psychosociale belasting verplicht elke organisatie een klachtenprocedure uit te tekenen en een preventieadviseur psychosociaal welzijn in te schakelen in de strijd tegen ongewenst gedrag op het werk. Securex ondersteunt u graag:

 • onze preventieadviseur psychosociaal welzijn helpt u bij de opmaak en implementatie van deze procedure;
 • onze specialisten zijn thuis in de materie en onafhankelijk ten aanzien van uw organisatie en uw medewerkers;
 • we nemen heel uw klachtenprocedure over: uw werknemers bellen hun klachten door naar een gratis 0800-nummer en hebben een persoonlijk gesprek met een van onze vertrouwenspersonen. Wij adviseren maatregelen aan de werkgever en stellen jaarlijks een anoniem verslag op.

Opgeleide vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen spelen een doorslaggevende rol bij de bestrijding van pestgedrag en de opvang van betrokken medewerkers. Ze hebben heel wat kennis van de materie en een flinke dosis psychologisch inzicht nodig.
Daarom ontwikkelde Securex een opleidingstraject voor vertrouwenspersonen in drie fasen:

Basisopleiding
Tijdens een cursus van zes halve dagen leiden we uw kandidaten op tot vertrouwenspersoon in de zin van de pestwet. Ze krijgen heel wat bagage mee over:

 • het algemeen wettelijke kader;
 • hun taken en verantwoordelijkheden;
 • de praktische aanpak: tips, adviezen, valkuilen;
 • concrete situaties;
 • gesprekstechnieken aan de hand van rollenspelen.

Terugkomdag
We frissen de basisinformatie op en verankeren de kennis uit de basisopleiding tijdens één intensieve dag. Bovendien oefenen we specifiek op de opvang van klagers en aangeklaagden, en bespreken we de ervaringen.

Intervisiesessies
Vertrouwenspersonen leren het meest uit de praktijk – ook uit die van andere vertrouwenspersonen. Daarom organiseren we geregeld intervisiesessies waarin collega’s ervaringen en adviezen delen. We hebben aandacht voor de inhoud van de meldingen, het proces en de houding van de vertrouwenspersoon.

Ban pestgedrag van uw werkvloer met de hulp van Securex.
Neem meteen contact met ons op