Publieke sector
 
 
 

Zorg voor een doordacht psychosociaal beleid

Psychosociaal welzijn omvat alle elementen die het comfort en de gemoedstoestand van uw medewerkers bepalen. Uiteraard hebt u al die dingen niet onder controle: zo ligt de thuissituatie van uw personeelsleden buiten uw bereik. Maar ingrijpen op de negatieve invloeden op de werkvloer? Dat kunt u wél!

Welzijn is meetbaar

We willen van uw organisatie een positieve werkomgeving maken. Een omgeving waarin uw medewerkers optimaal presteren – en uw organisatie zelf dus ook. Daarom brengen we eerst alle hinderlijke factoren in kaart. En meten we precies waar het misloopt. Daarvoor ontwikkelden we unieke en baanbrekende instrumenten.

Actief in vijf domeinen

Securex is geen crisismanager. We geloven niet in kortetermijnoplossingen voor specifieke problemen. We kiezen resoluut voor een integrale, mentaliteitsveranderende aanpak. Die het welzijn van uw personeelsleden voor langere termijn bevordert. Want gelukkige medewerkers blinken uit in hun job.

Psychosociaal welzijn staat bovendien niet op zichzelf. Het is nauw verwant met veiligheid, gezondheid, ziekte en verzuim, en arbeidsomstandigheden. En dus passen onze oplossingen altijd in dat ruimere kader.

Securex grijpt specifiek in op vijf belangrijke psychosociale domeinen:

Risico-inventarisatie: meten is weten

Securex gaat op zoek naar de problemen bij uw medewerkers. En naar de dingen die wél goed gaan. Want die zijn net zo belangrijk. Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) peilt naar de arbeidsomstandigheden en de inhoud van het werk. Naar de arbeidsvoorwaarden en de verhoudingen op de werkvloer. Zo komt u tegemoet aan de wettelijke voorwaarden, zendt u een duidelijk en positief signaal naar uw personeel én krijgt u een krachtig instrument in handen om het welzijn in uw bedrijf te verhogen.

Leg het psychosociaal welzijn van uw mensen in onze bekwame handen.
Neem contact op met Securex