Publieke sector
 
 
 

Medisch onderzoek op de juiste momenten

Verschillende categorieën van werknemers worden op een ander moment bij de arbeidsgeneesheer verwacht. De bepalingen in de welzijnswet zijn complex en soms onduidelijk. Daarom nemen we die planning graag uit uw handen.
U kunt de onderzoeken ook zélf organiseren en boeken met Health & Safety Online.

Onderstaande gezondheidsbeoordelingen zijn wettelijk verplicht

  • Aanwerving – Iedere werknemer die een functie uitoefent waar medisch onderzoek nodig is, moet vooraf langs bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
  • Periodiek – Alle werknemers uit de risicocategorieën moeten jaarlijks op onderzoek. Voor werknemers die alleen risico lopen op letsels door het manueel hanteren van lasten, is het onderzoek driejaarlijks. .
  • Werkhervatting – Was een risicowerknemer langer dan vier weken buiten strijd? Dan moet hij zich binnen tien dagen na de werkhervatting aanbieden bij de arbeidsgeneesheer.
    Daarenboven mogen alle medewerkers, voorafgaand aan de werkhervatting, zich op eigen initiatief laten onderzoeken, met het oog op een eventuele aanpassing van hun werkpost.
  • Wijziging van functie of activiteit – Iedere werknemer die van werkpost verandert en aan nieuwe risico’s wordt blootgesteld, moet zich laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer.
  • Spontaan – Bij fysieke of mentale problemen gelinkt aan het werk mag een werknemer altijd de arbeidsgeneesheer bezoeken.
  • Re-integratie na arbeidsongeschiktheid – De arbeidsgeneesheer onderzoekt welke activiteiten een definitief arbeidsongeschikte medewerker nog wel kan verrichten.
  • Specifieke categorieën – Zwangere werkneemsters, jongeren, ...

Securex maakt van medisch toezicht een instrument voor meer productiviteit.
Neem meteen contact met ons op