Publieke sector
 
 
 

Stap 2: bepaal uw visie op absenteïsme

Niet elk absenteïsme is van dezelfde aard. Als er een geldige reden voor absenteïsme ontbreekt, wil dat niet zeggen dat uw werknemer geen goede reden had om thuis te blijven: een slechte werksfeer, te zware taken, pesterijen, ...

Samen uw visie bepalen

Onze consultant legt u verschillende absenteïsmescenario’s voor. Hoe kijkt u aan tegen die situaties? Reageert u consequent? Begrijpt u de redenen van uw werknemers? Kunt u preventief ingrijpen?

Geleidelijk aan tekenen we zo samen uw visie op absenteïsme uit. Om ze daarna te toetsen aan uw huidige aanpak.

Verschillende invalshoeken op absenteïsme

Absenteïsme is een breed begrip dat voor iedereen een andere inhoud heeft. Het is ook perfect normaal dat verschillende bedrijven er verschillende standaarden op na houden. Ons aanwezigheidsbeleid is niet gericht op een aanpassing van die standaarden. Wél op een vermindering van het verzuim binnen die normen. En dus moeten we eerst precies weten wat we met absenteïsme bedoelen.

Daarom organiseren we een werkgroep rond de visie op absenteïsme in uw bedrijf. We hebben specifiek aandacht voor drie invalshoeken op absenteïsme:

  • Medisch: ziekteverzuim is een medisch probleem. De gegevens van de controlearts, de criteria om tot controle over te gaan, het ontradende effect van een controlesysteem, ... zijn allemaal belangrijke elementen om tot een eenduidige visie op absenteïsme te komen.
  • Technisch: een werknemer die de fysieke of mentale eisen van zijn job niet langer aankan, is niet arbeidsgeschikt. Ook daarvoor bestaan criteria en is de mening en visie van de betrokken partijen van belang (vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, arts, ...).
  • Gedrag: sommige werknemers zijn vaker afwezig dan andere. Zonder aanwijsbare medische redenen of verschillen in belasting. Dit gedrag is sterk afhankelijk van motivatie en sensibilisatie.

Staat uw visie op papier?
Zet dan stap 3: leg uw procedure vast