Publieke sector
 
 
 

Uw aanwezigheidsbeleid in zes stappen

Uw belangrijkste wapen in het terugdringen van het absenteïsme is niet de medische controle. Die is uiteraard nuttig, want ze ontmaskert de onterechte afwezigheden. Maar ze pakt het ¨absenteïsmeprobleem niet bij de wortels aan.

Een slim aanwezigheidsbeleid doet dat wel. Dat graaft naar de oorzaken van de afwezigheden en neemt die weg. U raadt het gevolg al: werknemers die geen reden zien om thuis te blijven, doen dat ook niet.

Uw aanwezigheidsbeleid in zes stappen

Een zorgvuldig uitgetekend aanwezigheidsbeleid vormt de basis van al uw acties tegen onrechtmatige afwezigheden. Securex begeleidt u de hele tijd en verankert de nieuwe aanpak in uw organisatie.

Consultants met kennis van zaken

Onze absenteïsmespecialisten bestuderen afwezigheden en absenteïsmecijfers bij verschillende bedrijven in allerlei sectoren. Ze kennen de veelvoorkomende oorzaken van absenteïsme perfect en brengen de specifieke problemen die op uw werkvloer leven aan het licht.

Overloopt u de zes stappen van ons aanwezigheidsbeleid graag in detail?
Neem dan meteen contact op met Securex