Publieke sector
 
 
 

Securex-survey: is uw organisatie veilig?

De welzijnswet verplicht u om een actief stressbeleid te voeren en alle risico’s in uw organisatie op te sporen en aan te pakken. Doet u dat? Dan vermijdt u arbeidsongevallen én maakt u uw mensen gelukkiger. En dat verbetert de prestatie van uw teams.

kwartiel psychosociaal welzijn EN

Risico’s opsporen in uw organisatie

We focussen ons op de opinie van uw medewerkers over de risico’s op uw werkvloer. Ze krijgen een vragenlijst voorgeschoteld rond vier stressrisico’s. Daaruit halen we de score van uw organisatie op heel wat Key Performance Indicators (KPI).

  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsorganisatie

Resultaten

Na ons onderzoek krijgt u heldere rapporten en grafieken met de resultaten én beleidsondersteunend advies. Ze tonen u meteen waar het schoentje wringt, en hoe u daarop kunt reageren. Onze consultants, ergonomen, preventieadviseurs en bedrijfsartsen staan permanent ter beschikking voor de implementatie van een gericht actieplan om de risico’s op de vier stressrisicogebieden te voorkomen of te verhelpen.

Wetenschappelijke basis

Het RIE-model is ontwikkeld door Securex in samenwerking met professoren, preventieadviseurs en bedrijfsartsen. Het gebruikt een uitgebreide Belgische databank van benchmarkgegevens om uw resultaten te vergelijken. Het model is volledig conform de heel specifieke vragen van cao nr. 72 en de daarop gebaseerde tekst ‘voorkoming van stress’, gepubliceerd door NAR. Het model voldoet ook aan de meest recente wetgeving hieromtrent.