Publieke sector
 
 
 

Diversiteit op kantoor

Uw personeel is geen homogene groep mensen. Alleen al op basis van hun takenpakket en functieomschrijving verschillen medewerkers van elkaar. Maar ook de leeftijdskloof en de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw doen werknemers anders reageren.

Uw uitdaging? Alle individuen optimaal doen samenwerken, ondanks al die verschillen. En Securex weet precies hoe dat moet.

Verschillen onder ogen zien

Elke organisatie heeft zijn eigen conflicthaarden op basis van diversiteit. We gaan samen met u op zoek naar die potentiële kruitvaten en halen de lont eruit. Sterker nog: door de verschillen onder ogen te zien en naar waarde te schatten, buigen we ze om tot voordelen. Want de verschillende kijk en invalshoeken van medewerkers met een andere achtergrond kunnen waardevol zijn. Als u er correct mee omgaat tenminste.

Age related policy

De politieke, economische en socio-demografische vooruitzichten wijzen allemaal in één richting: we zullen langer moeten werken en tegelijkertijd zullen we met minder zijn om dat werk te doen. Als organisatie dient u zich hierop voor te bereiden. Wij kunnen organisaties bijstaan bij het opmaken van hun diversiteitsplan dat als doel heeft zich te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.

Diversiteitsbeleid met breed draagvlak

Een diversiteitsbeleid geeft u richtsnoeren om alle neuzen van uw heterogene groep medewerkers in dezelfde richting te doen wijzen. Dat is een delicate operatie. Daarom is participatie van uw medewerkers van bij de start essentieel.

Onze aanpak van uw diversiteitsbeleid volgt altijd deze stappen:

  • Enquête – We meten de temperatuur en achterhalen de belangrijkste bezorgdheden van de verschillende groepen.
  • Discussiepanel – Samen met uw medewerkers gooien we de belangrijke thema’s op tafel. We zoeken overeenstemming in de analyse van de as is-situatie en formuleren samen het to be-eindpunt. Ook de weg ernaartoe is onderdeel van de discussie.

Wilt u ook werk maken van een diversiteitsbeleid voor uw organisatie?
Schakel Securex meteen in