Publieke sector
 
 
 

Onze visie op HR: werken is leven

Wij geloven bij Securex rotsvast dat werken en leven geen afzonderlijke activiteiten zijn. Werken is leven. Dus is het logisch dat mensen ook in hun functie op zoek zijn naar een extra dimensie. Naar iets wat hen inspireert, zin geeft en gelukkig maakt. Dat is onze visie op HR.

Vier guiding principles

Onze visie is geen holle slogan. Integendeel: al onze modellen, tools, processen, producten en projecten volgen vier belangrijke principes, die rechtstreeks verband houden met die visie. Ook intern zijn die principes de vuistregels voor onze manier van werken.

 1. Co-creatie
  Geen enkel proces is het werk van een enkeling. Net de samenwerking tussen verschillende partijen leidt tot een geschikte aanpak van complexe uitdagingen. Een dergelijke aanpak heeft bovendien een breder draagvlak en meer slaagkansen in de praktijk.
  Die co-creatie bereiken we via een authentieke en respectvolle interactie op lange termijn tussen alle betrokken partijen: medewerkers, burgers, overheden, freelancers, ...
 2. Waardering van unieke bijdrage
  Mensen zijn meer dan hun functieomschrijving. Willen we de waarde van iedere medewerker maximaal tot zijn recht laten komen? Dan moeten we alle aspecten van zijn persoonlijkheid in rekening brengen: kennis en ervaring, vaardigheden, waarden en geloof, motivatie en missie, en leer- en veerkracht.
  In al onze processen en structuren ijveren we voor een gerichte inzet van mensen zodat ze maximaal kunnen bijdragen.
 3. Groei en evolutie
  Een ideale organisatie geeft haar medewerkers alle kansen om te groeien en te veranderen. Want die evolutie geeft zin en betekenis aan hun leven.
  Daarom dagen we onszelf en onze klanten onophoudelijk uit om ruimte te geven aan die drang naar verandering, en die nood aan groei.
 4. Eigenaarschap
  Verantwoordelijkheid is een buitengewoon krachtige interne motivator. Medewerkers die eigenaar zijn van hun takenpakket en hun project, voelen zich veel nauwer betrokken bij de organisatie en haar doelstellingen. Dat leidt tegelijk tot hogere productiviteit en grotere tevredenheid.

Ervaar onze visie in de praktijk

Bent u benieuwd naar hoe we die kijk op HR concreet maken? Neem dan zeker contact met ons op.