Publieke sector
 
 
 

Coaching

Het probleem van veel getalenteerde medewerkers? Ze slagen er niet in om hun capaciteiten om te zetten in bruikbare resultaten. Of ze blijven eeuwig op zoek naar de niche waarin zij het verschil kunnen maken. Dat frustreert u én henzelf. En leidt op den duur tot demotivatie. Doodzonde!

Coaching is geen training

Een coach is géén docent die zomaar wat kennis overdraagt aan uw medewerkers. Coaching is een begeleidingsproces waarbij uw medewerker wordt aangespoord om zélf antwoorden te formuleren. De coach begeleidt het proces door de juiste vragen te stellen en te fungeren als klankbord.

Via coaching slagen uw mensen erin om hun valkuilen te ontdekken en patronen te zien in hun eigen gedrag. Ze krijgen ook oog voor hun eigen blinde vlekken en leren hoe hun gedrag anderen beïnvloedt.

Coaching volgens methodologie

Coaching helpt uw getalenteerde medewerkers om volledig te ontbolsteren. De Securex-coaches zijn ervaren professionals die werken volgens een methode die telkens weer vruchten afwerpt.

helder kader  - Medewerker en coach bepalen samen met het management de doelstellingen en maken heldere afspraken.

traject - Een coachtraject bestaat doorgaans uit een vijftal sessies verspreid over een 6-tal maanden .

heldere commmunicatie  - Coach en medewerker evalueren de vooruitgang en samenwerking en nemen op elk moment eigenaarschap op in het traject.

Benieuwd wat coaching kan betekenen voor uw medewerkers?
Neem contact op met Securex