Particulier
 
 
 
 

Mijn kinderbijslag online

Persoonlijk online contact met uw klantenbeheerder? Het kan via 'Mijn kinderbijslag', de klok rond, waar en wanneer u wilt.

Via onze beveiligde tool kan u onder andere:

  • Uw kinderbijslaggegevens nakijken;
  • De stand van uw betalingen opvragen;
  • De contactgegevens van uw adviseur bij het Kinderbijslagfonds Securex opzoeken;
  • Eenvoudig contact opnemen met ons kinderbijslagfonds in een beveiligde omgeving;
  • Documenten opladen en naar ons sturen via digitale weg;
  • Attesten aanvragen.

Inloggen op 'mijn kinderbijslag'

Inloggen op  'Mijn kinderbijslag online' kan via:

  • uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer;
  • of een token.

Meer info over inloggen met eID of met een token vindt u terug op de website van de Federale Overheid.

De bijslagtrekker (= meestal de moeder) kan alle gegevens raadplegen (status van betalingen, attesten aanvragen...).

De rechthebbende heeft geen toegang tot 'Mijn kinderbijslag online' omwille van de wet op de privacy.