Particulier
 
 
 
 

Bedragen kinderbijslag

Verandering van rekeningnummer

Voor de betaling van uw kinderbijslag kunt u kiezen tussen storting op een bankrekening of betaling per circulaire cheque.

De storting op een bankrekening biedt de meeste bescherming tegen diefstal of verlies.

Als u kiest voor storting op een bankrekening of indien u een ander rekeningnummer wenst mede te delen, dient u dit document volledig ingevuld en ondertekend naar ons terug te sturen.

Wanneer wordt de kinderbijslag betaald?

De kinderbijslag zal uiterlijk op de 8ste kalenderdag van elke maand worden uitbetaald. 

Naast deze datum zijn er nog enkele data voorzien waarop bijkomende betalingen of supplementen en/of premies kunnen uitbetaald worden. Deze data zijn vastgelegd door Famifed en zijn elke maand verschillend.

Noteer ook dat u pas recht op kinderbijslag hebt een maand na de geboorte van uw kind.

Voorbeeld: uw eerste kind is geboren op 1 maart 2017. In dit geval hebt u recht op kinderbijslag vanaf 1 april 2017. De kinderbijslag zal u worden uitbetaald op 8 mei 2017.

Bedragen kinderbijslag

Ongeacht het beroepsstatuut zijn alle bedragen identiek. De uitbetaling van de kinderbijslag is afhankelijk van verschillende factoren (beroepssituatie, leeftijd van de kinderen, familiale toestand...).

Door te klikken op onderstaande links krijgt u een overzicht van de barema's. We vragen u om contact op te nemen met uw klantenbeheerder voor specifieke situaties.