Makelaar
 
 
 

Arbeidsongevallen en -ongeschiktheid

Het grootste risico voor uw klant? Dat hij  morgen niet meer kan  werken. Want dan valt meteen zijn inkomstenbron weg. En het wettelijk voorziene vangnet is beperkt. Maar met de extra verzekeringen van Securex stelt hij zich tóch veilig in deze kwetsbare positie.

Financiële vergoedingen

Securex biedt twee verzekeringen aan waarmee uw zelfstandige klant zich kan indekken tegen het wegvallen van zijn inkomstenbron.

Verzekering Lichamelijke Ongevallen
Een ongeval is snel gebeurd: van de trap vallen, zich snijden tijdens het koken , … Het zijn zaken die vaak gepaard gaan met onverwachte medische kosten. De verzekering Lichamelijke Ongevallen dekt de gevolgen van elk ongeval, zelfs de ongevallen in het privéleven. De uitkeringen worden berekend op het werkelijk inkomen van uw klant.

Gewaarborgd Inkomen
Wordt uw klant arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeval? Dan ziet hij plots zijn bron van inkomsten verdwijnen. Iets wat hij nauwelijks kan opvangen met de uitkering van de sociale zekerheid. De verzekering Gewaarborgd Inkomen neemt dit risico weg en voorziet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een  maandelijks vaste vergoeding, of uw klant nu tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt is.

Wilt u graag meer weten over onze verzekeringen voor zelfstandigen? Neem dan contact op met Securex.