Makelaar
 
 
 

De arbeidsongevallenverzekering

Iedere werkgever moet voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten: dus ook uw klant. Een wettelijke verplichting die maar goed is ook, want zelfs kleine ongevallen kunnen grote gevolgen hebben. Zoals langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemers en hoge medische kosten.

Financiële vergoedingen

Met onze arbeidsongevallenverzekering beperkt  uw klant de financiële gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk in: voor zichzelf én zijn werknemers. Want de verzekering biedt een:

  • vergoeding voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
  • terugbetaling van medische en farmaceutische kosten
  • terugbetaling van verplaatsingskosten voor medische onderzoeken en behandelingen
  • vergoeding van de kosten voor de begrafenis en voor het transport van het stoffelijke overschot bij overlijden.

Securex staat ook garant voor een vlotte afhandeling van het  dossier en een correcte vergoeding voor het slachtoffer. Met een minimale administratieve last voor u.

Geïnteresseerd in de arbeidsongevallenverzekering van Securex? Neem dan contact op met ons.