Makelaar
 
 
 

Uw klant als werkgever

Elke werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Die vergoedt de kosten van een ongeval binnen de beroepssfeer maar  tot een bepaald inkomensplafond.

Uw klant kan dus nog méér doen voor zijn werknemers. Door het afsluiten van een aanvullende verzekering die het volledige maandloon dekt of zelfs bijkomend ook de ongevallen buiten de werkvloer.