Makelaar
 
 
 

Onze verzekeringsproducten voor uw klanten

Wordt u partner van Securex? Dan zijn dit onze producten voor uw klanten: of dat nu werkgevers of zelfstandigen zijn.

Uw klant als werkgever

Elke werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Die vergoedt de kosten van een ongeval binnen de beroepssfeer maar  tot een bepaald inkomensplafond.

Uw klant kan dus nog méér doen voor zijn werknemers. Door het afsluiten van een aanvullende verzekering die het volledige maandloon dekt of zelfs bijkomend ook de ongevallen buiten de werkvloer.

Uw klant als zelfstandige

Een zelfstandige heeft een ander sociaal statuut dan een werknemer in loondienst. Eén dat minder beschermd is. Wil hij op veilig spelen en zich indekken tegen risico’s? Dan doet hij er goed aan een Verzekering Lichamelijke Ongevallen of  Gewaarborgd Inkomen af te sluiten.


Andere interessante verzekeringen voor uw klant-zelfstandige? Onze pensioenformules!
Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is relatief laag en staat voortdurend onder druk.
Daarom doet uw klant er goed aan zelf wat geld opzij te zetten.

Dat kan bij Securex via verschillende formules: van het Vrij Aanvullend Pensioen, over de Individuele Pensioentoezegging, tot het RIZIV-contract.

Benieuwd naar ons assortiment verzekeringen? Vraag dan nu meer info.