KMO
 
 
 

Externe preventiedienst

Het belang van gezonde medewerkers voor uw onderneming? Dat kent u ongetwijfeld. De welzijnswet verplicht u zelfs om te investeren in een goede werkplek voor uw mensen. Gelukkig steunt u op de expertise van de externe preventiedienst van Securex.

Externe preventiedienst: voorbij de welzijnswet

De externe preventiedienst van Securex neemt de preventieve medische onderzoeken van uw medewerkers voor zijn rekening. En gaat daarbij altijd een stapje verder dan de welzijnswet. Want voor Securex is inzetbaarheid meer dan alleen gezondheid. We doen bijvoorbeeld ook verbetervoorstellen, of verwijzen uw medewerker door naar een specialist.

Externe preventiedienst: veiligheid op de werkvloer

De basis van uw welzijn? Veilige arbeidsomstandigheden. Daarom bieden de ergonomen, arbeidsgeneesheren en safetyspecialisten van de externe preventiedienst u technisch toezicht. Ze brengen al uw risico’s in kaart. En tonen hoe u ze beperkt of elimineert.

Externe preventiedienst: psychosociaal welzijn

Alcohol en drugs? Stress en roken? Grensoverschrijdend gedrag en traumatische ervaringen? Ze hebben allemaal een impact op het psychosociale welzijn van uw medewerkers. Van bewustmaking tot concrete hulp: de externe preventiedienst selecteert met u de meest geschikte acties voor gezonde en veerkrachtige mensen.

Externe preventiedienst: succesvolle werkhervattingen

Keert een medewerker na een lange afwezigheid terug naar de werkvloer? Begeleid hem dan met een individueel re-integratietraject. Met de hulp van de externe preventiedienst krijgt u inzicht in de moeilijkheden van uw medewerker. En tekent u een vlotte en motiverende werkhervatting uit.

Externe preventiedienst: uw gids door de welzijnswet

De welzijnswet schetst het kader voor een veilige en gezonde werkomgeving. Alleen: u bent geen jurist, en mogelijk hebt u er ook geen in dienst. Vertrouw dus op het advies van de externe preventiedienst van Securex, pas de welzijnswet toe, en hou uw mensen lang en gelukkig aan de slag.

Vragen over de externe preventiedienst of over de bepalingen van de welzijnswet? Neem meteen contact op met onze experts.