KMO
 
 
 

Medische controle: essentieel bij uw absenteïsme-aanpak

Ziek is ziek. Dus laat u uw medewerker graag thuis op krachten komen. Maar zit hij daar onterecht? Dan kost dat uw kmo nodeloos veel geld. Laat het niet zover komen: hou een oogje in het zeil met de medische controle van Securex.

Medische controle: objectief en correct

Uw kmo is een compacte organisatie die stoelt op … vertrouwen. Hoe rijmt u dat dan met controle? Door de medische controle puur objectief aan te pakken. Securex garandeert u heldere procedures met strikte criteria om te bepalen of er een medische controle komt. We viseren niemand, en zeker niet de terechte thuisblijvers. Wees dus gerust: we sturen niet bij élke afwezigheid onze controle-arts op pad. En rukt hij toch uit? Dan handelt hij snel, correct en met respect.

Medische controle: stap in uw absenteïsmebeleid

Een medische controle helpt om absenteïsme in uw kmo aan te pakken. Want:

  • u detecteert onterechte afwezigheden
  • u krijgt zicht op de achterliggende oorzaken van afwezigheden

Natuurlijk: absenteïsme proactief aanpakken is nóg beter. Ook daarbij helpt Securex u graag.

Vraag naar onze medische controle

Wilt u ons inschakelen voor een eenmalige medische controle? Of ontdekt u graag onze abonnementsformules? Vraag ernaar!