KMO
 
 
 

Fiscaal voordelig belonen via de bonusgroepsverzekering

Uw werknemers zetten zich in voor uw zaak. Daarom creëert u graag een aangename wisselwerking: u beloont dus hun inspanningen. Maar bonussen en loonsverhogingen? Die tikken flink aan, want bovenop de nettoverhoging betaalt u patronale bijdragen en belastingen.

Onze tip? Het bonussysteem, aangevuld met een bonusgroepsverzekering.

Bonus tot 2.722 euro: volledig belastingvrij

Dankzij het bonussysteem dat sinds 2008 bestaat, is het heel wat aangenamer geworden om uw personeel te belonen. U doet dit nu op een eenvoudige, fiscaal voordelige manier.

  • U bepaalt een concrete bedrijfsdoelstelling en geeft een bonus wanneer die bereikt wordt.
  • U beloont alle werknemers (uw voltallige personeel of één of meerdere personeelscategorieën) met hetzelfde bonusbedrag.
  • Voor uw werknemers is de bonus tot 2.722 euro volledig belastingvrij. Er moeten ook géén socialezekerheidsbijdragen op betaald worden.
  • U betaalt alleen een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 procent aan de RSZ, die is net als de bonus volledig aftrekbaar als beroepskosten.

Bonus boven 2.722 euro: in de bonusgroepsverzekering

Een bonus van meer dan 2.722 euro? Die betaalt u gedeeltelijk uit: uw werknemer ontvangt meteen het belastingvrije deel, terwijl de rest van de bonus naar een bonusgroepsverzekering gaat. Kortom; een fiscaal voordelige manier om uw werknemers te belonen.