KMO
 
 
 

Securex enquêtes: peil de tevredenheid van uw werknemers

U streeft naar een sterk HR-beleid. En dat stemt u niet alleen af op uw gevoel en ervaringen. U stoelt het vooral op wetenschappelijk onderbouwde bedrijfsinformatie: echte gegevens en harde waarheden. De betrouwbaarste fundamenten voor een succesvol HR-beleid.

Securex verzamelt de feiten in uw plaats – met professionele enquêtes die de perceptie en de algemene tevredenheid van uw werknemers in kaart brengen.

Van risico-inventarisatie tot de tevredenheid van uw werknemers

Wat vinden uw werknemers van het management? Hoe gaan ze om met stress? Voelen ze zich goed op de werkvloer? Securex beantwoordt uw vragen via zes onderzoeken. Ze leggen de pijnpunten bloot en wijzen u meteen de oplossingen aan.

 • Leiderschapsmodel - Zijn uw managers ook echte leiders?
  Een sterke leider verhoogt de vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van uw werknemers. Securex toont aan waar uw managers moeten verbeteren om uit te groeien tot echte leiders. Hierbij houdt het rekening met de beoordelingen van uw personeel.
 • Vitality, Performance & Excellence model - Voelen uw werknemers zich goed?
  Gelukkige, gezonde werknemers presteren beter. Ze zijn het kloppende hart van uw onderneming. Securex onderzoekt wat de vitaliteit van uw werknemers beïnvloedt? Zo ontdekt u hoe u hun geluk en inzet verhoogt.
 • Motivatiemodel - Komt uw personeel graag werken?
  Gemotiveerde medewerkers zijn minder vaak ziek, verlaten uw bedrijf minder snel en produceren meer. Securex peilt naar drie fundamentele psychologische behoeften: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. En onderzoekt zo of uw werknemers gemotiveerd zijn.
 • Stressmodel - Hoe bestrijdt u stress in uw bedrijf?
  Stress weegt op het gemoed en brengt de productiviteit in gevaar. Daarom peilt Securex naar de oorzaken van die stress, met een analyse van de belangrijkste stresshaarden en klachten. Zodat u een stressvrije omgeving creëert.
 • Tevredenheidsmodel - Zijn uw werknemers tevreden?
  Gelukkige, tevreden medewerkers blijven langer bij uw onderneming en zetten zich harder in. Securex onderzoekt de tevredenheid van uw werknemers op het vlak van hun jobinhoud, het management, de arbeidsvoorwaarden en de communicatiewijze. Het resultaat leidt u naar gerichte tevredenheidsacties.
 • Risico-inventarisatie & Evaluatiemodel - Is uw werkvloer veilig?
  Uw werknemers voelen zich beter in een veilige werkomgeving. En ook de welzijnswet verplicht u om alle risico’s in uw onderneming op te sporen en aan te pakken. Zo vermijdt u arbeidsongevallen. Securex toont aan waar het schoentje wringt én hoe u erop reageert.

Wetenschappelijk onderbouwde enquêtes

De modellen die Securex hanteert voor zijn enquêtes zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd:

 • ontwikkeld door professoren, HR-managers en -consultants, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en arbo-specialisten
 • gebaseerd op wetenschappelijke literatuur
 • conform de cao-afspraken en de meest recente wetgeving
 • geruggensteund door een uitgebreide internationale databank van benchmarkgegevens, waarmee we uw resultaten vergelijken

Weet wat er leeft in uw bedrijf

Peilen naar de algemene tevredenheid van uw werknemers? Het komt uw HR-beleid ten goede. U doet het via de zes standaardonderzoeken van Securex, of stelt samen met onze specialisten een aangepaste enquête op. Neem contact op voor meer informatie.