KMO
 
 
 

Outplacement: advies voor een nieuw begin

Soms is een ontslag de enige optie. Toch blijft u begaan met uw ontslagen medewerkers: u wenst hen een nieuwe, professionele uitdaging toe. Een die hen op het lijf geschreven is.

Help hen daarbij via outplacement. Dat is de dienst- en adviesverlening die u aan uw ontslagen werknemer biedt. Het doel? Hem helpen bij de verwerking van het ontslag en hem vlot naar een nieuwe baan loodsen.

Outplacement: soms verplicht, altijd aanbevolen

Met outplacement begeleidt u uw ex-medewerkers tijdens hun zoektocht naar een nieuwe job. U moet outplacement aanbieden aan medewerkers die:

 • een opzegtermijn van minimaal 30 weken hebben en
 • zonder dringende reden worden ontslagen

of

 • 45 jaar of ouder zijn en
 • meer dan 1 jaar ononderbroken bij u in dienst zijn en
 • zonder dringende reden worden ontslagen 

Toch is outplacement altijd een goed idee. Gunt u een outplacementbegeleiding als het niet verplicht is? Dan toont u dat u begaan bent met uw werknemers en dat u uw verantwoordelijkheid neemt. Dat creëert een positief imago – binnen én buiten uw bedrijf.

Securex regelt de outplacement

De consultants van Securex nemen de outplacementbegeleiding graag voor hun rekening. Ze geven advies bij elke stap van het ontslagproces. Want outplacement houdt méér in dan een nieuwe job vinden. De dienstverlening focust zich op:

 • psychologische ondersteuning
 • opmaak van persoonlijke balans en loopbaanoriëntatie
 • workshops rond de zoektocht naar gepaste jobs
 • voorbereiding op selectie-interviews en loonsonderhandelingen
 • begeleiding bij de integratie in een nieuw werkmilieu
 • ondersteuning van kandidaat-zelfstandigen
 • logistieke en administratieve steun bij sollicitaties

Ervaren specialisten garanderen succes

Het outplacement-team van Securex bestaat uit HR-specialisten met een grondige kennis van de arbeidsmarkt. Ze bieden:

 • verschillende formules en modulaire programma’s, die u zelf samenstelt
 • hulp met de administratie
 • een uitgebreide syllabus voor de deelnemers
 • een simulatiegesprek met een ervaren rekruteerder, inclusief feedback
 • een apart outplacementlokaal met o.a. pc, internet en telefoon
 • sociaaljuridisch advies

Deze professionele begeleiding loodst jaarlijks honderden ex-werknemers opnieuw naar de arbeidsmarkt – mét succes. De Certo-certificering bewijst alvast de kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wilt u dat we zorgen voor een outplacementbegeleiding voor uw rekening?