KMO
 
 
 

Juridisch HR-advies schept duidelijkheid

U bekommert zich over uw werkkrachten. Daarom zorgt u voor een correcte loon- en personeelsadministratie, een doordacht competentiebeleid, en geruststellende welzijn- en preventiemaatregelen.

Daarachter gaat een uitgebreide papieren wereld schuil – van contracten, reglementen, arbeidsvoorwaarden, statuten, sociale documenten, en tewerkstellingsmaatregelen. Die zijn allemaal gebonden aan wettelijke bepalingen. Maar u bent ondernemer, geen jurist. Het is dan ook begrijpelijk dat juridisch HR-advies soms nodig is.

Securex gaat verder – met juridisch HR-advies

Personeelsbeheer is onlosmakelijk verbonden met juridische aspecten. Daarom gaat Securex verder dan de beste oplossingen voor uw loon- en personeelsadministratie. We bieden extended services aan, die uw specifieke, complexe HR-vraagstukken beantwoorden:

 • Legal Audit & Consulting:
  Securex analyseert uw loon- en tewerkstellingsdossiers tot op het bot, biedt juridisch HR-advies en laat alles conform de wet verlopen.
 • International Employment Services:
  U krijgt een antwoord op al uw vragen rond grensarbeid, detachering, sociale statuten in binnen- en buitenland, en arbeidsmobiliteit.
 • HRIS Project Management:
  Onze projectmanager gidst u door grote, ingrijpende softwareprojecten voor uw personeelsmanagement of tijdsregistratie.
 • HR Measurement & Reporting:
  U ontvangt rapporten over uw personeelskosten waarop u uw beleidsbeslissingen afstemt.

Juridisch HR-advies vermijdt kopzorgen

Via Legal Audit & Consulting maakt Securex komaf met uw sociaaljuridische hoofdbrekers. U mag daarvoor rekenen op helder juridisch HR-advies, dat ook niet-juristen moeiteloos begrijpen. Zo richt u zich voortaan weer zorgeloos op uw werknemers en uw bedrijf.

Meer weten over de extended services? Neem contact op met Securex.