KMO
 
 
 

Uw HR-documenten beheert u voortaan online met Basware

Loonbrieven & facturen ontvangen, beheren en archiveren

Met Basware kunt u veilig elektronisch communiceren met andere Basware-partners, zoals gemeenten, stadsbesturen, banken. Maar ook met uw Sociaal Secretariaat Securex.

U kiest zelf welke documenten van Securex u in uw Basware Mailbox toegestuurd wilt krijgen:

- Loondocumenten (prestatiestaten, vakantielijsten, loonbrieven, …)

- De DIMONA-berichten

- Uw Securex facturen

Op deze manier kunt u al uw HR documenten in één omgeving beheren en bewaren.

Bovendien kunt u er voor kiezen dat ook uw medewerkers hun loonbrieven in hun eigen Basware mailbox ontvangen. 

 

De troeven van Basware

Voordelen voor u als werkgever:

- U beschikt over een persoonlijke mailbox waarin u uw HR-documenten & facturen ontvangt.

- Deze dienst is gratis en bovendien uiterst veilig. U Wint tijd, want u krijgt uw documenten één tot twee dagen vroeger

- Het klasseren van documenten, de jacht op losse paperassen en overvolle klasseermappen behoren tot het verleden.

 

Voordelen voor uw medewerkers:

- Ook voor hen in de dienst gratis

- Zij ontvangen hun loonbrief voortaan online in hun beveiligde en persoonlijke Basware-mailbox

- Loonbrieven zullen niet meer kwijtraken.

 

Meer weten over Basware?

Neem contact op met uw Client Advisor of surf naar www.basware.be