KMO
 
 
 

Vandaag sociale bijdragen betalen voor morgen

Vandaag bent u ijverig aan de slag. Maar wat morgen - wanneer u eindelijk wilt genieten? Of wanneer u even niet kúnt werken? Dan rekent u op een pensioen of uitkering. Hetzelfde geldt voor uw werknemers. Ook zij dromen van later en hopen op een tegemoetkoming in geval van nood.

Denk daarom vandaag al aan morgen. Door de verplichte sociale bijdragen te betalen – voor u en voor uw werknemers.

Uw eigen sociale bijdragen betalen

Uzelf een maandelijks pensioen, kinderbijslag en gezondheidszorg garanderen – plus een dekking tegen faillissement? Daarvoor sluit u zich aan bij een sociaal verzekeringsfonds , en betaalt u via hen de sociale bijdragen.

 • Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen?
  Uw nettoberoepsinkomsten van drie jaar geleden en uw hoedanigheid (bijvoorbeeld zelfstandige in hoofd- of bijberoep) bepalen het bedrag. Net gestart? Dan betaalt u de (voorlopige) minimumbijdrage.
 • Wanneer moet u uw sociale bijdragen betalen?
  Om de drie maanden stort u het verschuldigde bedrag aan het sociaal verzekeringsfonds – uiterlijk de laatste dag van het kwartaal moet het op de rekening staan. Te laat? Dan betaalt u nalatigheidsintresten en een boete.

Sociale bijdragen betalen voor uw personeel

Als werkgever berekent u ook de sociale bijdragen van uw werknemers en stort u ze door naar de RSZ. Zo verzekert u hun pensioen, gezondheidszorg, kinderbijslag, en een uitkering bij werkloosheid en ziekte.

 • Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen?
  U houdt de persoonlijke bijdrage van de werknemer in op zijn brutomaandloon en vult dat aan met uw werkgeversbijdrage. Die hangt af van het statuut van de werknemer, zijn paritair comité en het aantal personeelsleden dat u in dienst hebt.
 • Wanneer moet u de sociale bijdragen betalen?
  De bijdragen die u via de loonadministratie verrekent, betaalt u driemaandelijks. De laatste dag van de maand na het kwartaal moet het bedrag op de rekening van de RSZ staan. Een bijdrage van méér dan 6197,34 euro? Dan betaalt u een maandelijks voorschot.

Vertrouw op Securex om uw sociale bijdragen te betalen

De sociale bijdragen betalen? Securex doet het op tijd en juist. Via de driemaandelijkse DmfA-aangifte geeft ons sociaal secretariaat al uw loon- en arbeidstijdgegevens door aan de RSZ – voor correct berekende sociale bijdragen. We buigen ons ook over uw sociale bijdragen … zodat u vandaag én morgen gerust slaapt.