KMO
 
 
 

Uw verplichtingen als werkgever

U bent uw eigen baas. Maar wilt u ook die van anderen zijn? Dan is er een reeks verplichtingen als werkgever waaraan u moet voldoen.

 • Betaling sociale bijdrage voor u én uw werknemers
  Zo garandeert u uzelf en uw personeel onder meer een uitkering bij ziekte en pensioen.
 • Aansluiting bij een kinderbijslagfonds
  Zo krijgen uw werknemers hun kinderbijslag op tijd.
 • Afsluiting arbeidsongevallenverzekering
  Zo hoeft u niet op te draaien voor de kosten van een arbeidsongeval.
 • Naleving welzijnswetgeving
  Zo garandeert u een veilige en aangename werkomgeving – met betere prestaties als gevolg.
 • Aangifte sociaal risico arbeidsongevallen
  Uw medewerkers verzekeren tegen het risico arbeidsongevallen.

Verplichtingen als werkgever van bij de start

Leeft u de basisverplichtingen als werkgever na? Dan stelt u met een gerust gemoed werknemers te werk. Denk bij hun indiensttreding ook aan de aanwervingsformaliteiten en uw onthaalbeleid. Want de opmaak van de sociale documenten, zoals het arbeidsreglement, en een kwalitatief hoogstaand onthaal zijn ook verplichtingen voor de werkgever.

Securex loodst u door de regelgeving

Uzelf baas noemen? Dat doet u dus niet zomaar. Er gelden wettelijke verplichtingen voor werkgevers en er zijn heel wat regels om te volgen.

Vreest u te verdwalen in het administratieve kluwen? Klop dan aan bij Securex. Onze ervaren experts zorgen dat u voldoet aan alle vereisten die voor uw onderneming gelden.