KMO
 
 
 

Tips voor een succesvol onthaalbeleid

Goed begonnen is half gewonnen. En dus investeert u van in het begin volop in uw nieuwe werknemer – met een slim onthaalbeleid.

Securex heeft alvast tien praktische tips in petto:

 1. Meteen op kruissnelheid: bereid de aankomst voor.
  Stuur de nieuwkomer een e-mail met de locatie, de datum en het uur van de afspraak. Moet hij bepaalde zaken meebrengen? Meld het hem. Breng ook de collega’s op de hoogte van zijn komst, en bestel meteen al zijn werkmiddelen.

 2. Van bij de start bij de pinken: regel een administratief onthaal.
  Maak een aparte afspraak om het contract te tekenen, het arbeidsreglement door te nemen, eventuele veiligheidsafspraken te maken en het onthaalboekje te overhandigen.

 3. Van kandidaat naar volwaardige medewerker: de manager doet het onthaal.
  Investeer als manager voldoende tijd in de verwelkoming. Die legt de basis voor een transparante samenwerking.

 4. Thuis in de nieuwe omgeving: organiseer een rondleiding.
  Toon de belangrijkste plekken in de organisatie. Zo verliest de werknemer de eerste dagen niet te veel tijd met zoeken.

 5. Deel van een professioneel netwerk: stel de collega’s voor.
  Stel alle collega’s, interne en externe partners rustig en uitgebreid voor. Doe dit pas wanneer de nieuwe werknemer zich op zijn gemak voelt.

 6. De onderneming komt tot leven: vertel over de gang van zaken.
  Informeer over de cultuur, gebruiken en gewoontes van de onderneming. Wijs op het jargon, vermeld bijzonderheden van bepaalde klanten of partners, beschrijf de afdeling en vertel meer over de functie.

 7. Van theorie naar praktijk: deel belangrijke beroepsinformatie mee.
  Geef alle informatie die de medewerker helpt om zijn functie doeltreffend uit te voeren: zoals procedures, taken, rapporten, verslagen, planningen.

 8. Houvast in geval van nood: duid een peter aan.
  Een peter die optreedt als gids, steun en trainer verbetert de integratie van de nieuwe werknemer, en lost kleine problemen en moeilijkheden meteen op.

 9. Op naar zelfstandig werken: volg de nieuwe medewerker op.
  Bouw enkele opvolgingsvergaderingen of terugkoppelmomenten in, en verminder hun frequentie geleidelijk aan. Zo wordt de medewerker stilaan zelfstandiger.

 10. Terugblikken en bijsturen: hou een functioneringsgesprek
  Hou na zes maanden een functioneringsgesprek waarin u deze vragen stelt: welk beeld had u van het bedrijf en welk hebt u nu? Hoe verliep de integratie? Wat zijn uw doelstellingen? Hoe voelt u zich in de nieuwe functie?