KMO
 
 
 

Uw onthaalbeleid: de basis van de samenwerking

Het geheim van een lange, gelukkige samenwerking schuilt in een rimpelloos begin. Waarbij u meteen alle doelstellingen en verwachtingen onthult.

Maakt u meteen alle afspraken? Dan hoeft u ze alleen nog maar na te leven – zonder discussies. U merkt het: een slim onthaalbeleid doet wonderen.

Checklist voor een slim onthaalbeleid

Breekt de eerste werkdag aan? Dan weerklinkt het startschot van uw onthaalbeleid. Uw eerste actie: een warme verwelkoming – ook door de collega’s.

Na de uitwisseling van namen, de toewijzing van het bureau en de rondleiding door de werkruimte handelt u de administratieve kant van de zaak vaak snel af – of erger nog, vergeet u die.

Daarom lijst Securex de belangrijkste zaken uit het onthaalbeleid voor u op:

 • U vraagt de werkgever om:
  • een getekende kopie van de arbeidsovereenkomst
  • een kopie van de identiteitskaart en de SIS-kaart
  • zijn bankgegevens
  • informatie over de vervoerswijze en woon-werkafstand
  • informatie over de gezinssituatie en personen ten laste
  • het eventuele vakantieattest van de vorige werkgever
  • diploma’s en cv – als dat nodig is
 • U onderneemt deze acties:
  • Dimona-aangifte en inschrijving bij het sociaal secretariaat
  • melding bij de verschillende verzekeringen
  • inschrijving in het personeelsregister
  • overhandiging en ondertekening arbeidsreglement
  • aanmaak paswoorden, e-mailadres en intern telefoonnummer
  • bestelling visitekaartjes en eventueel gsm, laptop, bedrijfswagen en tankkaart