KMO
 
 
 

Meld een nieuwe werkkracht via de Dimona-aangifte

Een nieuwe medewerker brengt nieuwe administratie met zich mee: interne paperassen, zoals het arbeidscontract en –reglement. Maar ook documentatie voor externe diensten, zoals de aangifte van tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). U kent die vast als de Dimona-aangifte.

Dimona-aangifte is verplicht

Neemt u een nieuwe werkkracht aan, of gaat er iemand uit dienst? Dan moet u dit laten weten aan de RSZ.

Maar laten we beginnen bij het begin: de aangifte van tewerkstelling, of de Dimona-aangifte. Die is verplicht – of de nieuwe werknemer nu onderworpen is aan de sociale zekerheid of niet. Dus ook voor de studenten die u tewerkstelt. U doet deze aangifte ten laatste op de eerste werkdag.

Verloop van de Dimona-aangifte

De eerste stap van een Dimona-aangifte: de melding van de aanwerving. Dat doet u online, per fax of met de hulp van uw Securex Client Advisor. De Dimona-aangifte bevat:

 • gegevens van werkgever en werknemer
 • inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ
 • identificatienummer van de werknemer bij de RSZ
 • rijksregisternummer van de werknemer
 • het bevoegde paritair comité

Maximaal tien dagen later stuurt de RSZ u een bevestiging, met uw Dimona-code – of OAT-code. Fouten moeten binnen de vijf werkdagen worden gemeld, anders wordt de aangifte definitief.

Securex begeleidt

De beste manier om de RSZ op de hoogte brengen is via de elektronische Dimona-aangifte. Dat gaat het snelst en u bent zeker dat uw aangifte volledig conform de wettelijke bepalingen is.

Vertrouwt u daarbij op de hulp van Securex? Dan bent u er helemaal zeker van dat alles volgens het boekje verloopt. Securex ondersteunt u met een:

 • Uniek HR-platform
  Via HRonline beheert u de personeelsgegevens, berekent u de lonen en betaalt u ze uit. En u regelt er uw Dimona-aangifte. Want de gegevens die u via HRonline input, zorgen voor een correcte melding bij de RSZ.
 • Ervaren vertrouwenspersoon
  Uw Client Advisor kent uw personeelsdossier door en door. Hij zorgt ervoor dat het voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, zo regelt hij onder meer uw Dimona-aangifte en uw aansluiting bij het kinderbijslagfonds.