KMO
 
 
 

Verplicht een arbeidsreglement opstellen

Staat de handtekening onder het arbeidscontract? Dan liggen de afspraken over het loon, de arbeidsduur en de functie vast. Hoe ze in de praktijk tot leven komen? Dat leest uw werknemer in het arbeidsreglement.

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsreglement op te stellen en bij te werken – zodra hij één werknemer in dienst heeft. Ook buitenlandse werkgevers moeten dat doen voor hun Belgische personeel.

Verplicht in het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Naast de gegevens van de onderneming moeten ook deze zaken verplicht in het arbeidsreglement:

  • arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie en informatie over vakantieaanvraag en –toekenning.
  • criteria die het loon bepalen, en wijze en tijdstip van uitbetaling
  • opzegtermijnen en dringende redenen voor een onmiddellijk ontslag
  • rechten en plichten van het toezichthoudende personeel
  • contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers
  • vermelding van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond de arbeidsvoorwaarden

Vermeldt u andere bepalingen? Dan krijgen ze – hoewel ze wettelijk niet verplicht in het arbeidsreglement moeten – toch een bindend karakter.

Overhandigen én bespreken

Afdrukken en overhandigen? Dat is niet voldoende. U moet het reglement niet alleen bezorgen aan iedere werknemer. Het moet ook op alle werklocaties liggen – ook op de tijdelijke.

Daarnaast moet u de tijd nemen om het arbeidsreglement te verduidelijken voor de starter. Achteraf ondertekent u samen een verklaring die deze actie bevestigt. De interne preventieadviseur bewaart ze.

Securex wijst u op verplichtingen

Er zeker van zijn dat u alles vermeldde wat verplicht in het arbeidsreglement moet? De Securex-professionals wijzen u op alle wettelijke bepalingen. Zo zijn u en uw nieuwe werknemer helemaal klaar voor een transparante samenwerking.